FSC Bærekraftig skogbruk

FSC Bærekraftig skogbruk

​Mer enn 30 prosent av jordas overflate er dekket av skog. Skogen er også tilholdsstedet for mer enn to tredeler av alle landlevende arter.

Samtidig inneholder skogen den største andelen av verdens truende arter. For å kunne stanse tap av biomangfold i skog må bærekraftig skogbruk være en del av løsningen.

I 1992 ble FSC etablert som en respons på økt avskoging og et voksende salg av ulovlig hogd tømmer verden over. Skogsertifiseringsordningen FSC ble etablert av et bredt spekter av interessenter, inkludert miljøvernorganisasjoner og urbefolkningsgrupper. FSC er i dag et internasjonalt og uavhengig samarbeidsforum som sertifiserer bærekraftig skogbruk.

FSC-merket finner du på hagemøbler, vinduer, grillkull, papir og trykksaker. Likevel er det viktig å presisere at FSC er en ren råvaremerking. Et FSC-merket papir er laget av tremasse fra en FSC-sertifisert skog, men det er det eneste merket forteller. Hvordan papirproduktets reise fra skogen via sagbruk og fabrikk til butikken der du handler vet vi ingenting om. Har produsenten kontroll på energiforbruket? Har de brukt noen skadelige kjemikalier? Det er bare livssyklusbaserte merker som blant annet Svanen og Blomsten, som kan gi svar på slike spørsmål.

FCS-merket er den mest troverdige sertifiseringsordningen for bærekraftig skogbruk. Imidlertid er det avdekket svakheter ved ordningen når det gjelder produkter fra tropisk regnskog. Regnskogfondet mener i dag at man ikke kan stole på at tropisk trevirke som er FSC-sertifisert er hogd bærekraftig. Trykk her for mer informasjon om dette hos Regnskogfondet.

Gjennom vår avtale på rekvisita- og forbruksmateriell, kan du kjøpe blant annet kopipapir som er FSC-merket. Se gjerne etter logoen til FSC på de ulike produktene.

Kilder: www.wwf.no, www.svanemerket.no, www.framtiden.no og www.regnskogfondet.no

Kontakt Knif Innkjøp

Kåre Rønningen
404 05 980