Miljømerking

Miljømerking

​Miljømerking er merking av forbruksvarer som gjør det enklere å velge de produktene som i minst mulig grad har skadelig påvirkning på miljøet. 

Miljømerket Svanen

Miljømerket Svanen er best kjent i Norge. Det er en felles nordisk ordning og ble innført i 1990. Det er i dag mer enn 5 000 svanemerkede produkter på det norske markedet. Dette er varer og tjenester som har dokumentert at de er de beste miljøvalgene i sine kategorier.

Svanemerket setter strenge krav til forvaltning av råvarer, bruk av energi og kjemikalier, trygghet og kvalitet under bruk og god nedbrytbarhet på avfallet – et svanemerket produkt har hatt den mest miljøvennlige reisen, hele veien.

Produkter kan bli svanemerket på bakgrunn av grundige livssyklusanalyser, som vurderer miljøpåvirkningene i alle ledd fra produksjonsstart til ferdigstillelse.

Trykk her for mer informasjon om de ulike miljømerkene på Svanen sin hjemmeside.

Flere av våre samarbeidspartnere har produkter med miljømerke Svanen. Det gjelder blant annet innenfor forbruksmateriell, renholdsartikler og møbler.​

Kontakt Knif Innkjøp

Kåre Rønningen
404 05 980

Kontakt Miljømerking i Norge

info@svanemerket.no
24 14 46 00