Politiske rammebetingelser

Politiske rammebetingelser

​Gjennom medlemskapet i Frivillighet Norge jobber Knif Samfunn med påvirkning av politiske rammebetingelser og økonomiske rammevilkår.

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. De arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 medlemsorganisasjoner, som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Kontakt oss

Kontakt gjerne Knif Samfunn for aktuelle saker eller innspill i forhold til temaer dere er opptatt av.


Kontakt Knif Samfunn

Fridtjof Leif Gillebo
404 05 996

Kontakt Frivillighet Norge

post@frivillighetnorge.no
21 56 76 50