Politiske rammebetingelser

Politiske rammebetingelser

​Gjennom Knif Samfunn jobber KNIF med påvirkning av politiske rammebetingelser og økonomiske rammevilkår.

Du finner mer informasjon om hvordan vi jobber og hvilke saker vi er opptatte av i undermenyen.

Politiske rammebetingelser

Vi gir rådgivning til medlemsorganisasjonene, spesielt med fokus på politiske prosesser og økonomiske rammevilkår.  Knif Samfunn hjelper til med å kommunisere bedre med offentlige myndigheter og gir veiledning i forbindelse med politiske beslutningsprosesser. Det innebærer blant annet:

  • Myndighetskontakt
  • Medieovervåking
  • Veiledning ved offentlige høringer

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne for aktuelle saker eller innspill i forhold til temaer dere er opptatt av.

Kontakt Knif Samfunn

Kåre Rønningen
404 05 980