Frivillighet Norge

Frivillighet Norge

​Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Frivillighet Norge arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 280 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet.

Frivillighet Norge skal aktivt fremme sivilsamfunnet og de frivillige organisasjonenes interesser ved å:

 • Være den viktigste dialogpartneren for myndighetene i frivillighetspolitiske saker​
 • Være en kompetansebase for myndighetskontakt for medlemmene
 • Styrke kunnskapen om frivillighet og drift av frivillig virksomhet
 • Heve bevisstheten om frivillighetens og de frivillige organisasjonenes rolle i samfunnet
 • Fremme aktiv dialog mellom frivillig, offentlig og privat sektor
 • Samordne påvirkning for effektivt å sikre gode rammebetingelser for frivillig virksomhet
 • Følge med endringer og stimulere til debatt om de utfordringer frivilligheten står overfor
 • Stimulere til mer og bredere frivillig innsats til beste for den enkelte om samfunnet

Medlemskap i Frivillighet Norge er åpent for alle som driver frivillig virke på ikke-kommersiell/ikke-offentlig basis i Norge.

Som medlem i Frivillighet Norge får dere:

 • Råd om organisasjonsdrift og myndighetskontakt
 • Mulighet til å synliggjøre organisasjonen overfor politikere og andre på Frivillighet Norge sine arrangementer
 • Mulighet til å låne møterom sentralt i Oslo

Trykk her for innmeldingskriterier og skjema, vedtekter til Frivillighet Norge, samt mye annen informasjon om frivillig sektor.

Kontakt Knif Samfunn

Kåre Rønningen
404 05 980

Kontakt Frivillighet Norge

post@frivillighetnorge.no
21 56 76 50