Frivillighetsregisteret

Frivillighetsregisteret

​Frivillighetsregisteret ble opprettet i 2009 etter initiativ fra de frivillige organisasjonene og er et register for alle som driver frivillig virksomhet i Norge. 

Målet med registeret er å bidra til et mer fleksibelt og enklere samspill mellom offentlig forvaltning og frivillig sektor. Registeret blir administrert av Brønnøysundregistreret. Trykk her for mer informasjon om Frivillighetsregisteret.

Foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregistreret kan:

  • Delta i Grasrotandelen, som er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en andel på 5 prosent av innsatsbeløpet direkte til lokal frivillig organisasjon
  • Få momskompensasjon. Det vil si at dere kan søke om å å få kompensasjon for moms dere har betalt ved kjøp av varer og tjenester

Hvem kan registrere seg?

  • Ikke økonomiske (ideelle) foreninger
  • Alminnelig stiftelser som ikke deler ut midler, eller som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet
  • Næringsdrivende stiftelser som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet
  • Aksjeselskaper som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet

Alle som registrerer seg i Frivillighetsregistreret, må også være registrert i enten enhetsregisteret, foretaksregisteret eller stiftelsesregisteret. Trykk her for å registrere din organisasjon i Frivillighetsregisteret.

Enheter som har adgang til å foreta utdelinger til fysisk person, eller som foretar slike utdelinger, kan ikke registreres i Frivillighetsregisteret.

Vår anbefaling er at organisasjonene registrerer seg i Frivillighetsregisteret med alle sine ledd. Alle ledd må selv melde seg inn.​

Kontakt Knif Samfunn

Kåre Rønningen
404 05 980

Kontakt Frivillighet Norge

post@frivillighetnorge.no
21 56 76 50