Lotteriloven

Lotteriloven

​De siste årene har staten innført krav om organisasjoner må ha lotteritillatelse for å kunne delta i stadig flere tilskuddsordninger. Flere organisasjoner får avslag på søknadene fordi Lotteritilsynet vurderer at de ikke er samfunnsnyttige. Konsekvensene er både at organisasjonene stenges ute fra ordninger de lenge har deltatt i og at de stenges ute fra nyetablerte ordninger.​

Om lotteriloven

Organisasjoner og foreninger som skal avholde lotteri med omsetning over 200 000 kroner må godkjennes av  Lotteritilsynet. Godkjenning kan bare gis til organisasjoner og foreninger som er registrert i Enhetsregisteret og som ivaretar samfunnsnyttige eller humanitære formål. Forskriften åpner også opp for at lotterier kan holdes av lokale eller regionale, ideelle og frivillige organisasjoner.

Basar

I den samme forskriften er det vedtatt at basarer kan avholdes uten tillatelse, såfremt verdien av den enkelte gevinst beregnet etter vanlig utsalgspris ikke overstiger 8 000 kroner og innskuddet for hvert enkelt lodd er begrenset til 5 kroner. Samlet gevinstverdi for hver avholdte basar må ikke utgjøre mer enn 40 000 kroner. Gevinstene må trekkes samlet og i nærvær av loddkjøper. Trykk her for mer informasjon om forskriftene for basar.

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter Lotteriloven. Trykk her for mer informasjon om Lotteriloven. 

Lovdata

Trykk her for loven om lotterier.

Kontakt Knif Samfunn

Kåre Rønningen
404 05 980