Skattefradragsordninger

Skattefradragsordninger

​Mange av våre medlemsorganisasjoner er godkjent som mottakere av skattefradragsordninger. Det er spesielt to ordninger dette gjelder for:

  • Pengegaver til frivillige organisasjoner
  • Tilskudd til forskning- og utdanningsinstitusjoner

Fradragsrett for pengegaver til frivillige organisasjoner

Se § 6-50: Det gis fradrag i skatt for pengegaver inntil 20 000 kroner årlig til visse frivillige organisasjoner. Fradraget gjelder både gaver fra privatpersoner og organisasjoner. For å søke om godkjenning av din organisasjon, ta kontakt med Skattekontoret.

Fradragsrett for tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring

Se § 6-42: Det gis fradrag i skatt for tilskudd/gaver inntil 10 000 kroner i året. Utgjør tilskuddet mer enn 10 000 kroner, kan fradraget ikke overstige ti prosent av skatteyters inntekt før fradrag for tilskuddet.

Kontakt Knif Samfunn

Kåre Rønningen
404 05 980