Rådgivningstjeneste

Rådgivningstjeneste

Gjennom Knif Samfunn jobber Knif Innkjøp med to hovedområder for våre eiere – bedre politiske rammebetingelser og etikk og miljø.

Du finner mer informasjon om hvordan vi jobber og hvilke saker vi er opptatt av i undermenyen.

Politiske rammebetingelser

Vi gir rådgivning til medlemsorganisasjonene, spesielt med fokus på politiske prosesser og økonomiske rammevilkår.  Knif Samfunn hjelper til med å kommunisere bedre med offentlige myndigheter og gir veiledning i forbindelse med politiske beslutningsprosesser. Det innebærer blant annet:

  • Myndighetskontakt
  • Medieovervåking
  • Veiledning ved offentlige høringer

Bærekraft og etisk handel

Knif Innkjøp stiller en rekke krav til våre samarbeidspartnere innen bærekraft og etisk handel. Alle våre leverandører og samarbeidspartnere skal respektere grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og ha bevissthet rundt sin påvirkning på miljø og samfunn.

Knif Innkjøp har i mange år være med i Etisk Handel Norge (EHN), som er en medlemsorganisasjon og ressurssenter for bærekraftig handel. Etisk Handel Norge har som formål å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med Knif Samfunn om aktuelle saker eller innspill i forhold til teamer dere arbeider med.


Kontakt Knif Samfunn

Fridtjof Leif Gillebo
404 05 996