Rådgivningstjeneste

Rådgivningstjeneste

Gjennom Knif Samfunn jobber Knif Innkjøp med to hovedområder for våre eiere – bedre politiske rammebetingelser og etikk og miljø.

Du finner mer informasjon om hvordan vi jobber og hvilke saker vi er opptatt av i undermenyen.

Politiske rammebetingelser

Vi gir rådgivning til medlemsorganisasjonene, spesielt med fokus på politiske prosesser og økonomiske rammevilkår.  Knif Samfunn hjelper til med å kommunisere bedre med offentlige myndigheter og gir veiledning i forbindelse med politiske beslutningsprosesser. Det innebærer blant annet:

  • Myndighetskontakt
  • Medieovervåking
  • Veiledning ved offentlige høringer

Etikk og miljø

Knif Innkjøp stiller på vegne av våre eiere, en rekke krav til våre samarbeidspartnere innen etikk og miljø. Alle som inngår samarbeidsavtale med Knif Innkjøp må tilslutte seg våre tilslutningserklæring (Code of Conduct).

Knif Innkjøp ble medlem av Initiativ for etisk handel (IEH) i 2014. IEH har som formål å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med Knif Samfunn om aktuelle saker eller innspill i forhold til teamer dere arbeider med.

Kontakt Knif Samfunn

Kåre Rønningen
404 05 980