Hva skjer

14.05.2019

Kurs i ny forskrift for momskompensasjonsordningen, Kristiansand

Kl 09.30-13.00

27.05.2019

Fagdag med BAMA, Lilleborg og Norengros, Molde

Kl 09.30-15.30

28.05.2019

Inspirasjonssamling Storhusholdning, Ålgård

Kl 10.00-14.00

28.05.2019

Inspirasjonssamling hos Domstein Sjømat

Kl 14.30-16.30

Alle arrangementer

Suksesshistorier

"Med KNIF-avtalen har vi snudd driften til positivt resultat og samtidig gjennomført et byggeprosjekt!"

Flere suksesshistorier