Kirkens Familievern

En uvurderlig hjelp i vårt arbeid

Direktør Benita Christensen, Kirkens Familievern

"Avtalen med Sparebanken Sør – en uvurderlig hjelp!"

Da fjorten stiftelser av familievernkontoret fusjonerte til Stiftelsen Kirkens Familievern 2011, ble KNIFs avtale med Sparebanken Sør til uvurderlig hjelp. Avtalene på banktjenester og renter som KNIF har fremforhandlet, har gitt oss økonomiske fordeler. Men de beste med denne avtalen oppleves å være den service som gis av Sparebanken Sør; rask og strukturert oppfølging, evne til å finne gode løsninger og vennlighet. De samme gode egenskapene som vi opplever å møte hos KNIF ansatte. En stor takk for at KNIF er der og har ansatte som ser medlemmenes behov, fremforhandler gode avtaler, har samfunnskontakt og øser av sine kunnskaper og sitt nettverk.