Solborg Folkehøgskole

En opplagt samarbeidspartner

Rektor Kjell Konstali, Solborg Folkehøgskole

"Vi på Solborg er svært godt fornøyd med at KNIF lytter til våre behov og har klart å sy sammen avtaler vi er tjent med."

Solborg Folkehøyskole har hatt kontakt med Knif Innkjøp gjennom mange år, men det er først de siste årene vi har hentet ut et større potensiale gjennom avtalene. I forbindelse med skifte av bank valte vi Sparebanken Sør. Da benyttet vi oss av KNIFs bankavtale og fikk betingelser som vi er svært godt fornøyd med. Vi benytter oss også av KNIF-avtalene på innkjøp av næringsmidler. Med 150 elever boende på internat er det mye å hente her. Tidligere kjøpte vi næringsmidler gjennom andre avtaler, men etter en dialog med KNIF har de utarbeidet avtaler som fungerer veldig bra for oss, som en stor innkjøpsenhet. Vi på Solborg er svært godt fornøyd med at KNIF lytter til våre behov og har klart å sy samme avtaler vi er tjent med. Med den verdiprofilen KNIF har er det også helt naturlig for oss å inngå et samarbeid med dem.