Sunnmøre Folkehøgskule

En forutsetning for å nå våre mål

Rektor Arnt Ole Grimstad, Sunnmøre Folkehøgskule

"Med KNIF-avtalen har vi snudd driften til positivt resultat og samtidig gjennomført et byggeprosjekt!"

I 2006 flyttet Sunnmøre Folkehøgskule inn i det gamle Ulstein Radisson SAS Hotell. For å finanisere kjøpet måtte vi låne en del penger, og forutsetningen for at vi skulle klare å drifte lånet var at skolen måtte vokse. Det gav oss noen år med røde tall og dermed dårlige vilkår for å gjøre nødvendige endringer på bygget for å få til denne veksten. Gjennom vår tilknytning til Norges KFUK-KFUM kom vi i dialog med Knif Innkjøp og fikk en avtale med Sparebanken Sør. Etter en ny samtale med banken kunne vi vise at det også var mulig å realisere utbygging. Vi gjorde om serielån og betale allikevel ikke mer enn vi hadde gjort tidligere. Det at vi er med i KNIFs innkjøpsfellesskap, gjorde at vi fikk fremforhandlet en svært gunstig avtale. Vi opplevde at møte med Knif Innkjøp og Sparebanken Sør som veldig positivt. Man skulle kanskje tro at den lokale banken som kjenner oss ville gitt et bedre tilbud, men det var ikke tilfelle her. Det skulle en bank i Kristiansand og KNIF-kontoret til for å få til bedre vilkår. Vi er stolte over å ha overholdt våre forpliktelser. Uten KNIF-avtalen hadde vi ikke kunnet snu driften fra negativt til positivt resultat og samtidig gjennomført et byggeprosjekt!