Domstein Sjømat

Domstein Sjømat

Vi ønsker å slutte oss til avtalen på fersk fisk og sjømat med Domstein Sjømat. Vi er innforstått med at tilsendt informasjon er konfidensiell og ikke kan brukes i eventuelle forhandlinger med andre leverandører.

Når Knif Innkjøp har mottatt utfylt skjema, blir denne sendt vår samarbeidspartner. Dere vil da motta informasjon om produktspekter og priser som gjelder Knif Innkjøp.
 
Legg ved filLegg ved fil
|
Stavekontroll...Stavekontroll...

Tittel *

Virksomhetens navn *

Postadresse *

Postnr/Poststed *

Leveringsadresse

Kontaktperson *

Stilling

Kontaktpersonens e-postadresse *

Kontaktpersonens mobilnummer *

Interessert i nyhetsbrev

Vedlegg

 

Relevante avtaler

Kontakt Knif Innkjøp

Åshild Eklund
404 08 991

Kontakt Domstein Sjømat AS

Arild Svensen
450 34 918