Banktjenester for virksomheter

Banktjenester for virksomheter

Vi ønsker å bli kontaktet om avtalen på banktjenester (Sparebanken Sør).

Det er viktig å gjøre oppmerksom på at tilslutningen innebærer ingen plikt til å gjøre bruk av avtalen, men Sparebanken Sør gis rett til å markedsføre avtalen direkte.

Vi er innforstått med at tilsendt informasjon er konfidensiell og ikke kan brukes i eventuelle forhandlinger med andre leverandører.
 
Legg ved filLegg ved fil
|
Stavekontroll...Stavekontroll...

Tittel *

Overskrift side 1

Fritekst 1

Fritekst 1_1

Virksomhetens navn *

Postadresse

Postnr og poststed

Virksomhetens telefonnummer *

Virksomhetens e-postadresse *

$BANK$Virksomhetens nettside

$BANK$Organisasjonsform *

Organisasjonsnummer *

$BANK$Registrert i

Sideskift1

Overskrift side 2

Fritekst 1_2 *

Fullt navn *

Stilling/tittel *

E-postadresse *

_person_Telefonummer *

$BANK$Fødselsnummer

Sideskift2

Overskrift side 3

$BANK$Forventet årlig omsetning

$BANK$Antall ansatte

$BANK$Inngår virksomheten i et konsernforhold, eller er den knyttet til andre virksomheter?

$BANK$Hvis ja, gjør rede for tilknytning/virksomhetsstrukturen her, eller legg ved eget skjema

$BANK$Produkter og tjenester som ønskes opprettet

$BANK$Hvis det søkes finansiering, trenger Sparebanken Sør blant annet informasjon om hvilke låneprodukter det søkes om

$BANK$Tidligere bankforbindelse(r)

$BANK$Last opp aktuelle vedlegg (hvert vedlegg kan ikke være større enn 3 MB)

$BANK$Jeg bekrefter at alle opplysningene er korrekte

Epostoverskrift

Vedlegg

 

Relevante avtaler

Kontakt Knif Innkjøp

Karl Gunnar Opdal
952 35 818