Kurs i grunnleggende regnskapsforståelse, Trondheim 7. mai

Kurs i grunnleggende regnskapsforståelse, Trondheim 7. mai

Sted: Betel Pinsemenighet, Prinsensgt 10B, 7012 Trondheim
Tidspunkt: Tirsdag 7. mai fra kl 9.30.-14.00
Kursavgift: Kr 1450 (inkl. mva)

 
Legg ved filLegg ved fil
|
Stavekontroll...Stavekontroll...

Tittel *

Navn *

Stilling

Mobilnummer *

E-postadresse *

Virkomhetens navn *

Fakturaadresse

Allergen/diett

Vedlegg

 

Kontakt Knif Regnskap AS

Sigrid Magelssen Godø
472 81 798