Informasjonsmøte om åpenhetsloven
Foto: iStock

Informasjonsmøte om åpenhetsloven

Velkommen til informasjonsmøte tirsdag 7. februar om åpenhetsloven i samarbeid med Etisk handel Norge.

Nøkkelinformasjon

Sted

Knifs lokaler: Storgata 33 A, Oslo

Tid

Tirsdag 7. februar

08:30-11:00

Legg til i kalender

Kursavgift

Gratis. Åpent for alle frivillige og ideelle organisasjoner

Meld deg på her

Frist: Mandag 6. februar

Rapporteringsfrist 30. juni i år

Mange virksomheter har spørsmål om den nye åpenhetsloven – en lov som pålegger rundt 9000 norske virksomheter å rapportere på aktsomhetsvurderinger. Store og mellomstore virksomheter bør nå være godt i gang med den viktige jobben, som har rapporteringsfrist 30. juni i år.

Loven omfatter også store og mellomstore frivillige og ideelle organisasjoner. Se om loven gjelder din organisasjon lenger ned på siden. 

Agenda om åpenhetsloven 07.02.23

08: 30 Kaffe

09:00 Hva betyr åpenhetsloven for frivillige og ideelle organisasjoner og virksomheter?

  • Hva er åpenhetsloven?
  • Gjennomføring og rapportering på aktsomhetsvurderinger
  • Spørsmål og svar

Pause

10:30 Hvordan jobber Knif med aktsomhetsvurderinger?

  • Fokus på avtalene i Knif Innkjøp

Gjelder loven for min organisasjon eller virksomhet?

Loven gjelder også for frivillige og ideelle organisasjoner som etter lovens § 3 defineres som større virksomheter: «…virksomheter som omfattes av regnskapslovens § 1-5, eller som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

  1. salgsinntekt: 70 millioner
  2. balansesum: 35 millioner
  3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.

Morselskaper skal regnes som større virksomheter dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet.»

Les hele lovteksten her: Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven).

Knif AS er medlem i Etisk handel Norge, og har rapportert i henhold til rammeverket for aktsomhetsvurderinger siden rapporteringsåret 2019.

Kursholdere

Heidi Furustøl

Heidi Furustøl

Daglig leder, Etisk Handel Norge

Heidi Furustøl har lang ledererfaring fra frivillig sektor, erfaring fra internasjonale organisasjoner, departement og direktorat. Furustøl er utdannet statsviter fra London School of Economics og hun har styreerfaring fra blant annet Europabevegelsen og Transparency International Norge. Furustøl var medlem av det regjeringsoppnevnte Etikkinformasjonsutvalget og sitter også som nestleder i Virkerådet.
Monica Dalberg

Monica Dalberg

Seniorrådgiver Etisk handel Norge

Monica er Knifs rådgiver i Etisk handel Norge. Hun kjenner godt til utfordringene i leverandørkjeder, og er tidligere ansvarlig for bærekraft i Maske.
Kåre Rønningen

Kåre Rønningen

Kommunikasjonssjef, ansvarlig bærekraft

Kåre har jobbet med bærekraft relatert til innkjøpsavtaler siden 2008, og har rapportert ihht aktsomhetsvurderinger siden 2019. Han har også erfaring med rettighetsbaserte utviklingsprosjekter i Mekongdeltaet som landdirektør for Misjonsalliansen i Vietnam.

Kontakt

Kåre Rønningen

Kåre Rønningen

Kommunikasjonssjef
40 40 59 80 Epost ikon