Knif på Arendalsuka 2022
Foto: Mona Hauglid, Arendalsuka

Knif på Arendalsuka 2022

På Arendalsuka i år setter Haraldsplass, Diakonhjemmet, Etisk Handel Norge, Frivillighet Norge, Sparebanken Sør og Knif fokus på tre viktige områder for frivillige og ideelle organisasjoner.

Nøkkelinformasjon

Sted

Sparebanken Sør, Arendal

Tid

Torsdag 18. august

11:00-17:00

Legg til i kalender

Kursavgift

Gratis - åpent for alle

Meld din interesse

Frist: Torsdag 18. august

Program torsdag 18. august

Det røde i det grønne skiftet - Hvordan ivareta menneske- og arbeiderrettigheter i leverandørkjeden?

Kl. 11:45 - 12:30

I samarbeid med Etisk Handel Norge og Sparebanken Sør

Åpenhetsloven har nettopp trådd i kraft, og bedriftene skal nå vise at de har oversikt over leverandørkjedene sine. Loven kalles også menneskerettighetsloven for næringslivet. Hvordan vil offentlig sektor, næringsliv og frivilligheten sørge for at de handler i tråd med den nye standarden? Blir alt bra nå, eller får vi nye nivåer av grønnvasking?

Trykk her for å se programmet på hjemmesidene til Arendalsuka

Har politikerne tillit til frivilligheten?

Kl. 14:15 - 15:00

I samarbeid med Frivillighet Norge og Sparebanken Sør

Frivilligheten har lange og stolte tradisjoner, samtidig er den en integrert og viktig del av samfunnsutviklingen. Takket være frivilligheten får vi bedre folkehelse, meningsfulle fritidsaktiviteter, inkludering og rekruttering til kunst og kultur. Frivilligheten er også en sentral aktør i beredskapen og krisehåndteringen, senest synliggjort under covid-19 pandemien og flyktningkrisene.

For å sikre at frivilligheten fortsatt skal ha en sterk og relevant rolle i samfunnet, må det finnes finansieringsordninger som ivaretar organisasjonenes egenart og utvikling. Mange organisasjoner melder at offentlig finansiering i for stor grad er knyttet opp til konkrete aktiviteter med kort tidshorisont.

Trykk her for å se programmet på hjemmesidene til Arendalsuka

Mat og mingling med mening i bankhagen: Frivillige og ideelle organisasjoner i morgendagens samfunn

Kl. 15:00 - 16:15

Sosialt arrangement i samarbeid med Frivillighet Norge, Diakonhjemmet, Haraldsplass og Sparebanken Sør.

Denne ettermiddagen løfter vi frem frivillige organisasjoner og ideelle helsetilbydere. Mellom arrangementene inne i salen, inviterer vi alle som er engasjerte i temaene ut i bankhagen til uformelle samtaler over en matbit.


Vi håper å ta del i temaer som:

Tilfører frivillige og ideelle organisasjoner merverdi til samfunnet? Er det forskjell på offentlige, private og ideelle helseaktører? Får de frivillige og ideelle organisasjonene den anerkjennelsen de fortjener?  Hvilken rolle kan de spille i morgendagens samfunn? Har politikerne et ansvar for vekst i frivillig og ideell sektor? Skal frivilligheten være fri eller politisk styrt?

 

Trykk her for å se programmet på hjemmesidene til Arendalsuka

Ideell vekst, innovasjon og utvikling

Kl. 16:15 - 17:00

I samarbeid med Diakonhjemmet, Haraldsplass og Sparebanken Sør

Ideelle organisasjoner er en viktig samfunnsaktør og samfunnsbygger. Med sterk identitet og tradisjon samt et tett samarbeid med stat og kommuner er ideelle nødt til å levere velferdstjenester med høy kvalitet. Tjenesteutvikling, innovasjon og nyskaping er i dag en del av ideelle organisasjoner sin DNA. Forskning, fag og nyskaping står sentralt i møte med dagens- og fremtidens behov.

Stortinget har vedtatt at det skal være vekst av ideell sektor. Da står rammevilkår for å sikre ideelles utvikling sentralt. Hvordan disse politiske ønsker følges opp blir tema under arrangementet.

 

Trykk her for å se programmet på hjemmesidene til Arendalsuka

Kontakt

Kåre Rønningen

Kåre Rønningen

Kommunikasjonssjef
40 40 59 80 Epost ikon ronningen@knif.no