KNIF på Arendalsuka 2022
Foto: Mona Hauglid, Arendalsuka

KNIF på Arendalsuka 2022

På Arendalsuka i år setter Haraldsplass, Diakonhjemmet, Etisk Handel Norge, Frivillighet Norge, Sparebanken Sør og KNIF fokus på tre viktige områder for frivillige og ideelle organisasjoner.

Nøkkelinformasjon

Sted

Sparebanken Sør, Arendal

Tid

Torsdag 18. august

11:00-17:00

Legg til i kalender

Kursavgift

Gratis

Meld din interesse

Frist: Torsdag 18. august

Program torsdag 18. august

Det røde i det grønne skiftet - Hvordan ivareta menneske- og arbeiderrettigheter i leverandørkjeden?

I Samarbeid med Etisk Handel Norge og Sparebanken Sør

"Åpenhetsloven har nettopp trådd i kraft, og bedriftene skal nå vise at de har oversikt over leverandørkjedene sine.

Loven kalles også menneskerettighetsloven for næringslivet. Hvordan vil offentlig sektor, næringsliv og frivilligheten sørge for at de handler i tråd med den nye standarden?

Blir alt bra nå, eller får vi nye nivåer av grønnvasking?"

Har politikerne tillit til frivilligheten?

I Samarbeid med Frivillighet Norge og Sparebanken Sør

"Frivilligheten har lange og stolte tradisjoner, samtidig er den en integrert og viktig del av samfunnsutviklingen. Takket være frivilligheten får vi bedre folkehelse, meningsfulle fritidsaktiviteter, inkludering og rekruttering til kunst og kultur. Frivilligheten er også en sentral aktør i beredskapen og krisehåndteringen, senest synliggjort under covid-19 pandemien og flyktningkrisene.

For å sikre at frivilligheten fortsatt skal ha en sterk og relevant rolle i samfunnet, må det finnes finansieringsordninger som ivaretar organisasjonenes egenart og utvikling. Mange organisasjoner melder at offentlig finansiering i for stor grad er knyttet opp til konkrete aktiviteter med kort tidshorisont."

Ideell vekst, innovasjon og utvikling

I samarbeid med Diakonhjemmet, Haraldsplass og Sparebanken Sør

"Ideelle organisasjoner er en viktig samfunnsaktør og samfunnsbygger. Med sterk identitet og tradisjon samt et tett samarbeid med stat og kommuner er ideelle nødt til å levere velferdstjenester med høy kvalitet. Tjenesteutvikling, innovasjon og nyskaping er i dag en del av ideelle organisasjoner sin DNA. Forskning, fag og nyskaping står sentralt i møte med dagens- og fremtidens behov.

Stortinget har vedtatt at det skal være vekst av ideell sektor. Da står rammevilkår for å sikre ideelles utvikling sentralt. Hvordan disse politiske ønsker følges opp blir tema under arrangementet."

Kontakt

Kåre Rønningen

Kåre Rønningen

Kommunikasjonssjef
40 40 59 80 Epost ikon