KK Update 2022: Fremtidens organisasjoner
Montasje: Knif

KK Update 2022: Fremtidens organisasjoner

30.- 31. august har vi gleden av å invitere deg faglig påfyll, inspirasjon og gi deg konkrete verktøy som vil gjøre deg til en bedre leder og medarbeider.

Nøkkelinformasjon

Sted

Misjonskirken på Majorstuen

Slemdalsveien 1

0369 Oslo

Tid

Tirsdag 30. august - Onsdag 31. august Legg til i kalender

Kursavgift

2 690,-/3 800,-

Meld deg på her

Frist: Mandag 29. august

Sett av tid til faglig påfyll og møt mennesker fra ulike organisasjoner som kan gi deg nye og nyttige perspektiver. 

Tema for de to dagene er:
• Ledelse, organisasjon og innovasjon
• Økonomistyring og regnskap
• HR/arbeidsrett
• Kommunikasjon/omdømme

Program dag 1: Ledelse, organisasjon og innovasjon

kl. 09.00 Registrering

Ta en kopp kaffe eller te - gjør deg klar for en spennende dag!

kl. 09.30 Fellesstart

Med Dag Inge Ulstein.
Stortingsrepresentant for KrF og tidligere utviklingsminister.

kl 10.15 Fremtidsrettet organisasjonsledelse

En leder som forstår sin rolle som tilrettelegger, skaper best mulige forutsetninger for at medarbeidere kan vokse og utvikle seg. (På engelsk) 
Med Remco Hempenius.

kl 11.15 Hvordan skape en kultur med motiverte medarbeidere?

Indre motivasjon hos medarbeidere er en nøkkel for gode resultater i enhver organisasjon. 
Med Gina Gjerme.

kl 12.00 Lunsj med faglig påfyll

Innlegg 1: En leders perspektiv med Remco Hempenius.

Innlegg 2: Strengere krav enn de andre? Med Kjetil Bergem.

kl 13.30 Parallellsesjoner

Velg mellom følgende seminar:

A. Frigjøre kreativiteten i din organisasjon 
Hvordan kan du frigjøre kreativiteten i din organisasjon? Verktøy og metoder for å bringe kreativitet inn i arbeidshverdagen. (På engelsk) (60 min)
Med Remco Hempenius og Morten Askeland. 


B. Strategisk ledelse i en kompleks ledehverdag
Strategi er å 
beslutte og gjennomføre. Hvordan skal du prioritere i en mer kompleks arbeidshverdag? Mulighet for å ta en lederscan. (60 min)
Med Øivind Augland. 

kl 14.45 Parallellsesjoner

Velg mellom følgende seminar:

A. Innovasjon og bruk av teknologi i fremtidens organisasjoner
Hvordan forstår vi og benytter oss av muligheten som teknologien gir? Hva er viktig for ledere å forstå for å kunne gi rom for medarbeidernes kreativitet? (60 min)
Med Alf Inge Wang.


B. Hvorfor er likestilling, mangfold og inkludering viktig fokus for fremtidens organisasjoner
Likestilling, mangfold og inkludering må være noe mer enn en del av «festtaler», det må forankres i organisasjonskultur og organisasjonens verdier. (På engelsk) (60 min)
Med Jane Hempenius. 

kl 15.45 Slutt

Program dag 2: Ledelse, økonomi, HR og kommunikasjon

kl. 09.00 Registrering

Ny dag med spennende program - fyll opp kaffe- eller tekoppen og gjør deg klar.

kl 09.30 Parallellsesjoner

Velg mellom følgende seminar:

A. Grunnleggende regnskapsforståelse
En praktisk forståelse for hva man faktisk kan lese og ikke lese ut av et regnskap. Blant annet: dobbelt bokholderi, regnskap, resultat og balanse. Gir kursbevis. (3x45)
Med Jakob L. Berglund.

B. Arbeidsrett
1. Fremtidens arbeidsplass. Hvilke trender og rettslige krav vil møte deg på fremtidens arbeidsplass? Hvilke krav stilles til deg som arbeidsgiver i hjemmekontorforskriften hvis du ønsker å gi de ansatte lov til å jobbe hjemmefra? (1x45)
2. Håndtering av sykefravær. Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt, arbeidstakers medvirkning, stillingsvern og oppfølging av langtidssykemeldte. (2x45)
Med Kjetil Bergem.


C. Kommunikasjon og omdømmebygging.
Hvordan kan du og din organisasjon ta i bruk strategiske virkemidler innen kommunikasjon for å oppnå bedre resultater og større gjennomslagskraft?
 
1. Effektiv omdømmebygging og kommunikasjon i ideelle virksomheter. Med Magne Supphellen (2x45)
2. Mediehåndtering og forståelse av medienes rolle – og din rolle i organisasjonen. Med Marita Omdal (1x45) 


D. Grunnleggende regnskapsforståelse for kirkelig fellesråd og menighetsråd
Få bedre grunnlag til å forstå regnskapet og bruke budsjett og regnskap aktivt i målstyringen av virksomheten. Passer for kirkeverger/daglig ledere, økonomi-/regnskapsmedarbeidere i fellesråd/sokn, rådsmedlemmer, eksterne regnskapsførere og revisorer. (3x45)
Med Trygve Nedland.
Velger du dette seminaret følger du dette videre etter lunsj.

kl 12.15 Lunsj

kl 13.15 Parallellsesjoner

Velg mellom følgende seminar:

A. Grunnleggende økonomistyring
Overordnede perspektiver i en løpende/daglig økonomistyring. Eksempelvis budsjett/prognoser og avvikshåndtering. Kurset bygger videre på kurset «grunnleggende regnskapsforståelse», men er ikke en forutsetning for deltakelse. Gir kursbevis. (3x45)
Med Jakob L. Berglund, Kari Anne Moen Salte og Øystein Frøysa. 


B. Konflikthåndtering
Alle arbeidsgivere vil fra tid til annen oppleve konflikt på arbeidsplassen. Uenigheter mellom de ansatte, eller mellom ansatte og ledelsen. Hva bør man gjøre som arbeidsgiver når man står i en arbeidskonflikt, og hvilke verktøy har man får å håndtere den? 
Rettslige virkemidler og juridiske forhold ved konflikt med Kjetil Bergem.
Praktisk verktøy og metodikk for konflikthåndtering med Heidi S. Aslaksen. (3x45)


C. Hvordan styrke egen robusthet for å takle press og stress bedre?
Hva er egentlig stress? Hvordan oppstår stresset? Et kurs om selvledelse og evne til å tåle motgang. Kurset gir innsikt, teknikker og verktøy til å ta gode og aktive valg. (3x45)
Med Janne Mesel. 


D. Grunnleggende regnskapsforståelse for kirkelig fellesråd og menighetsråd med Trygve Nedland fortsetter. (3x45)

kl 16.00 Slutt

Det tas forbehold om endringer.
Vi følger gjeldende smittevernregler.

Om påmeldingen

Meld deg på begge dager eller én av dagene. Når det nærmer seg konferanse, sender vi en e-post der du får du muligheten til å melde deg på de enkelte foredragene. 

Det eneste foredraget vi trenger å vite påmeldingen på nå, er dag 2 "Grunnleggende regnskapsforståelse for kirkelig fellesråd og menighetsråd" med Trygve Nedland. Hvis du skal på dette, velger du dette i din bestilling. 

Påmeldingen er bindende. Billettene refunderes ikke. 

Kursholdere

Remco Hempenius

Remco Hempenius

Remco Hempenius, Expansion Development Manager, IKEA Retail (Ingka Group). Han leder den kreative, strategiske utviklingen av IKEA globalt. Remco deler fra over 20 års ledererfaring i ulike land. Han er en kreativ tenker som utvikler ledere og hjelper organisasjoner med å forme en kultur som gjør at folk kan blomstre.
Øivind Augland

Øivind Augland

Øivind Augland er pastor og leder, og har jobbet innen ledelsesfaget i en årrekke. Han har en erfaringsbasert tilnærming til ledertrening, og vil at deltakerne skal få praktisk hjelp inn i sin jobbvirkelighet. Han var med og startet Xpand Norge AS og Persolog Norge AS. Han er utdannet fra Menighetsfakultetet og har vært pastor i Frikirken i nesten 30 år.
Gina Gjerme

Gina Gjerme

Gina Gjerme har over 20 års erfaring med forretningsutvikling, ledelse og organisasjonsutvikling innen konsulent- og IT bransjen, og er i dag regiondirektør i Capgemini Bergen. Gina er også aktiv som leder og initiativtaker for ulike engasjement på frivillig basis. Hun er med-gründer og leder i Salt Bergenskirken. Hun er utdannet Bachelor of Science in Business Administration, Business Marketing ved Northwestern College, USA og holder på med en master i Omstilling og innovasjonsledelse ved NHH.
Janne Mesel

Janne Mesel

Janne Mesel har 20 års erfaring som leder- og organisasjonsutvikler i både offentlig- og privat sektor samt ideelle organisasjoner, både innen kirke, bistand og frivillighet. Solid erfaring fra både mellom- og topplederutvikling, konflikthåndtering og stressmestring. Janne har spesialisert seg innen coaching og prosessledelse på individ- og organisasjonsnivå. Janne har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon og en mastergrad i organisasjonspsykologi.
Jane Hempenius

Jane Hempenius

Jane Hempenius er en strategisk leder med en visjon om hvilken rolle mennesker spiller i organisasjoner og virksomheter. Jane jobber som HR-sjef for JINC, en nederlandsk NGO. Hun har en mastergrad i systematisk teologi fra Universitetet i Nottingham.
Trygve Nedland

Trygve Nedland

Trygve Nedland har 14 års erfaring fra revisjon i kommunal sektor, og 18 års erfaring som rådgiver på økonomispørsmål i KA. Trygve Nedland er medlem av fagkomiteen i GKRS (God kommunal regnskapsskikk).
Kjetil Mogård Bergem

Kjetil Mogard Bergem

Advokat Kjetil Mogård Bergem jobber som HR-sjef i Eramet i Kvinesdal. Har har tidligere jobbet i Deloitte Advokatfirma hvor han bistod arbeidsgivere med ansettelser, oppsigelser, spørsmål om ansattes rettigheter og saker om sykefravær. I tillegg til solid faglig kompetanse, har Kjetil et engasjement og forståelse for det frivillige Norge som gjør at seminarene hans oppleves både engasjerende og relevante.
Jakob L. Berglund

Jakob L. Berglund

Jakob L. Berglund er statsautorisert revisor og jobber som fagrådgiver innenfor økonomi i Knif Regnskap. Han har lang fartstid innenfor revisjon og regnskap, og har også undervist i finansregnskap på Universitetet i Agder. Kompetanse og formidlingsevne gjør foredragene til Jakob lærerike og spennende. Jakob har også i mange år vært engasjert i det frivillige Norge.
Magne Supphellen

Magne Supphellen

Magne Supphellen er professor i markedsføring ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han har også bistillinger ved NTNU Handelshøyskolen og Hauge School of Management, NLA Høgskolen. Supphellen forsker og underviser på temaene merkevare-/omdømmebygging og forbrukerpsykologi. Han sitter også i styret for flere kommersielle og ideelle organisasjoner.
Øystein Frøysa

Øystein Frøysa

Øystein jobber i Astrup. Han er utdannet siviløkonom fra NHH og har i tillegg en mastergrad i revisjon og regnskap fra BI. Han er statsautorisert revisor og har jobbet 5 år i revisjonsbransjen. Han har også 10 års erfaring som økonomileder i Norsk Luthersk Misjonssamband.
Kari Anne Moen Salte

Kari Anne Moen Salte

Økonomisjef i Knif Regnskap. Kari Anne er utdannet lærer, men har jobbet med økonomi og administrasjon i ideelle organisasjoner de siste 15 årene. De siste ti årene har hun jobbet i Det Norske Misjonsselskap som lønnskonsulent, controller, og de siste fire årene som økonomileder. På fritiden er hun blant annet engasjert i barne- og ungdomsarbeid, både som leder og økonomiansvarlig.
Alf Inge Wang

Alf Inge Wang

Alf Inge Wang er professor og informatiker ved NTNU. Mest kjent for utvikling av læringsspillet Kahoot. Alf Inge har ulike roller innen akademia og næringsliv og er opptatt av hvordan teknologi kan brukes i læring, kommunikasjon og utvikling av organisasjoner. Hans hovedfelt er innovative prosesser: Alf Inge er også engasjert i frivillig arbeid.
Morten Askeland

Morten Askeland

Morten Askeland har mer enn 25 års erfaring som leder og har de siste årene vært generalsekretær i Åpne Dører. Han har vært nominert til prisen «Årets fundraiser» i Norge. Morten har erfaring fra ledelse av menighet, rektor, styreleder i det lokale idrettslag, og startet Bergens første skatehall. Han er en engasjerende foredragsholder og er opptatt av nytenkning, utvikling og samspill.
Heidi Strand Aslaksen

Heidi Strand Aslaksen

Heidi Aslaksen er organisasjonssjef i Knif Regnskap. Hun har 25 års erfaring fra næringslivet hvorav de siste 15 årene innenfor ledelse og HR. Som HR Manager jobbet hun tett med både verneombud, tillitsvalgte, ledere og arbeidsmiljøutvalget, og dette er også en vesentlig del av hennes rolle i Knif Regnskap. Hun har et stort engasjement for det frivillige Norge og med sitt engasjement og gode humør, leder og inspirerer hun frivillige på fritiden.
Marita Omdal

Marita Omdal

Marita Omdal, forretningsutvikler innen kommunikasjon og marked i Knif Regnskap. Hun har over 10 års erfaring som kommunikasjonsrådgiver i privat og offentlig sektor. Opptatt av kundenes behov, kundereiser og strategisk kommunikasjon. Marita har bachelorgrad i journalistikk fra NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og mastergrad i journalistikk fra Universitetet i Oslo.