Regnskapsavslutning for kirkelig fellesråd og menighetsråd, Kristiansand

Regnskapsavslutning for kirkelig fellesråd og menighetsråd, Kristiansand

Ny økonomiforskrift for sokn i Den norske kirke fra 2021 får betydning for årets regnskapsavslutning. Kurset gjennomgår årsavslutning, årsregnskap og årsberetning med særskilt fokus på endringene.

Kurs

Nøkkelinformasjon

Sted

Dyreparken hotell, Dyreparkveien 2, 4609 Kristiansand

Tid

Fredag 26. november

10:00-14:30

Legg til i kalender

Kursavgift

Kurs kr 1090,- + Dagpakke m/lunch kr 500,- Total pris kr 1590,-

Meld deg på her

Frist: Onsdag 24. november

I kurset gjennomgår vi de ulike arbeidsoppgavene i et årsoppgjør. Hvilke vedtak og arbeidsoppgaver som bør gjøres før 31.12. Videre hvilke kontroller og avstemminger som må skje for å unngå feil i regnskapet. Bestemmelsene i ny forskrift om årsavslutning og strykningsreglene vil bli gjennomgått detaljert, og det vil bli informert om nye og utvidede krav til opplysninger i noter og årsberetning.

Kursinnhold

Del 1: Årsavslutning - Første regnskapsavslutning med ny forskrift

  • Forberedelse – arbeidsoppgaver som inngår i et årsoppgjør
  • Viktige avstemminger for å unngå feil i regnskapet
  • Årsavslutningsposteringer /strykningsregler
  • De ulike fondstyper – behandlingsregler ved avsetning og bruk
  • Noteopplysninger og årsberetning – nye krav til opplysninger
  • Behandling av årsregnskap - tidsfrister

Del 2: Investeringsregnskapet

  • Avgrensning investering vs vedlikehold
  • Låneopptak
  • Avslutning av investeringsregnskap

Det er bindende påmelding og kursavgiften er ikke refunderbar. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset avholdes. 

Foredragsholder

Trygve Nedland

Trygve Nedland

Trygve Nedland har 14 års erfaring fra revisjon i kommunal sektor. De siste 17 årene har han vært rådgiver på økonomispørsmål i KA, hvor han har vært en svært viktig støttespiller og veileder for kirkelige fellesråd og menighetsråd. Trygve er en unik foredragsholder som evner og formidle rett kunnskap for å oppnå god økonomiforståelse innen Kommunal standard. Han er også medlem av fagkomiteen i GKRS (God kommunal regnskapsskikk) og har vært med og utarbeidet den nye forskriften.

Jeg ønsker å bli kontaktet

Har du spørsmål rundt vårt kurstilbud? Send inn skjemaet og vi kontakter deg så snart vi har anledning!

Ja takk, jeg vil gjerne motta:

Kontakt

Heidi Strand Aslaksen

Heidi Strand Aslaksen

Organisasjonssjef/Leder Knif Kompetanse
909 84 004 Epost ikon