Bærekraftige avtaler fra Knif Innkjøp

Bærekraftige avtaler fra Knif Innkjøp

Vi prioriterer leverandører som viser særlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling for mennesker, samfunn og miljø i leverandørkjeden.

Knif Innkjøp følger opp leverandørene på vegne av dere

Vi skal gjøre hverdagen enklere for frivillige og ideelle virksomheter. Derfor følger vi opp våre samarbeidspartnere tett i forhold til bærekraft. For oss er dette like viktig som å sikre lave priser og god kvalitet.

Hvordan følger vi opp våre samarbeidspartnere?

Prekvalifisering: Sikre at alle samarbeidspartnere oppfyller våre minimumskrav før vi inngår avtale

Kravene er beskrevet i våre retningslinjer, og omfatter menneskerettigheter med særskilt fokus på barn, kvinner, marginaliserte grupper og arbeidstakere, samt miljø, korrupsjon og dyrevelferd

Trykk her for å lese våre retningslinjer for samarbeidspartnere og leverandører

Risikoanalyse med årlig screening av leverandørkjeden til hver enkelt samarbeidspartner

Denne prosessen omfatter identifikasjon og håndtering av risiko relatert til råvarer, produksjonsland, bransje og arbeidsforhold. Selskapets arbeidsmetodikk i forhold til bærekraft. Systemer for kvalitetsledelse og miljøledelse samt oppfølging av tidligere identifiserte forhold.

Dialog med utvalgte samarbeidspartnere basert på risikoanalysen.

Dialogen er en god plattform for å diskutere temaer som er identifisert som høy risiko eller ved alvorlige forhold som brudd på våre etiske retningslinjer. Vi bruker dialogen aktivt til å fremme krav og oppfordre til forbedring, og den gir oss et dypere innblikk i samarbeidspartnerens arbeidsmetoder og systemer.

Retningslinjer for samarbeidspartnere og leverandører til KNIF

Retningslinjer for samarbeidspartnere og leverandører til KNIF

Trykk her for å lese våre retningslinjer for samarbeidspartnere og leverandører
Bærekraft i KNIF

Bærekraft i KNIF

KNIF er en pådriver for bærekraft i verdikjedene vi er en del av. Vi jobber aktivt med vår egen drift og våre samarbeidspartnere for å minimere negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.

Les mer

Kontakt

Jan Tore Risdal, Knif Innkjøp

Jan Tore Risdal, Knif Innkjøp

Salgssjef Storhusholdning
40 40 59 94 Epost ikon
Kåre Rønningen

Kåre Rønningen

Kommunikasjonssjef
40 40 59 80 Epost ikon