Sammen skaper vi gavevekst!

Sammen skaper vi gavevekst!

Vi gleder oss over å se at organisasjonens inntekter øker og at dere kan gjøre mer av det gode de er satt til verden for å gjøre.

Rådgivning

Knif Fundraising

Knif Fundraising sin oppgave er å hjelpe våre kunder til å øke sine gaveinntekter. Vi gleder oss over å se at organisasjonens inntekter øker, og at de kan gjøre mer av det gode de er satt til verden for å gjøre. Det er derfor vi finnes - for å hjelpe din gode sak å lykkes enda bedre. Vi tar utgangspunkt i din organisasjons behov og hva dine givere forteller oss gjennom dataene i databasen. Vi bygger på kunnskapen og tar dere til neste nivå, uansett hvor langt dere har kommet. I partnerskap vil vi arbeide for gavevekst og at din organisasjon når sitt gavepotensial. Vi evaluerer kontinuerlig hva vi skal fortsette med og hva vi skal stoppe med. Sammen lager vi planer og setter det i system, parallelt som vi bistår dere med den hjelpen og rådgivningen dere skulle behøve. Vi er et team av profesjonelle fundraisere, fagspesialister og prosjektledere som er erfarne fagfolk fra den skandinaviske innsamlingsbransjen. Noen ganger henter vi også kompetanse uten ifra for å utvikle og inspirere oss i innsamlingsarbeidet.

Slik kan vi hjelpe deg å øke gaveinntektene:

Vi starter med en analyse og strategi i et Fundraising forprosjekt.

Vi kjører dine databasedata gjennom våre modeller, og gjennomfører en online analyse. Slik finner vi de store mulighetene - og utfordringene vi sammen må gripe tak i. Vi lager så et forslag til innsamlingsstrategi som vil bidra til å øke gaveinntektene.

Du får et skreddersydd tilbud på hvordan vi sammen skaper gavevekst.

På bakgrunn av møtepunktene vi har hatt, analysene vi har presentert og strategien vi sammen har utarbeidet får du et tilbud på samarbeid. Nå begynner arbeidet for å løfte gaveinntektene til din organisasjon.

Vi samarbeider langsiktig for å skape bærekraftig vekst.

Vår erfaring er at våre kunder ofte får et “hopp” i gaveinntekter, og at vi så sammen bygger sten på sten og ser vedvarende gavevekst. Gjennom en bred palett av tjenester og workshops skaper vi sammen en ny økonomisk fremtid for din organisasjon.

Hva kan vi hjelpe deg med? Ta gjerne kontakt med oss ved å fylle ut kontaktskjema under.

Ja takk, jeg vil gjerne motta

Kontakt Knif Fundraising

Marius Hammer

Marius Hammer

Leder og fundraiser
93 41 10 42 Epost ikon
Cecilia Sbertoli

Cecilia Sbertoli

Administrasjonsleder
40 40 59 92 Epost ikon