Sammen skaper vi gavevekst!
Illustrasjon: Knif Fundraising

Sammen skaper vi gavevekst!

Vi i Knif Fundraising gleder oss over å se at jobben vi gjør sammen med organisasjoner gir økte inntekter slik at de kan gjøre mer av det gode de er satt til verden for å gjøre.

Rådgivning

Fundraising er ingen kvikk-fix!

Ved å jobbe målrettet og bevisst med kundene våre over tid, ser vi at gaveinntektene øker.

«Knif Fundraising er en av grunnene til veksten vi opplever.»

«Fra 2019 har våre gaveinntekter økt med 17,6 millioner, og vi er overbevist om at hjelp og rådgivning fra Knif Fundraising er en av grunnene til veksten vi opplever.»

- Morten Askeland, Generalsekretær i Åpne Dører

Les mer

Endring og ny vekst skapes i felleskap ved å bygge sten på sten, dette ser vi skaper vedvarende gavevekst for våre kunder.

Gjennom en bred palett av tjenester og workshops vil vi skape en ny økonomisk fremtid for deres organisasjon. Sammen evaluerer vi kontinuerlig hvilke tjenester dere har behov for, og hva som gir vekst for akkurat deres organisasjon.

Vi er et team av profesjonelle fundraisere, fagspesialister og prosjektledere med lang fartstid i bransjen. Vi følger med på det som rører seg av behov og muligheter, noe som kommer våre kunder til gode.

Slik kan vi hjelpe deg å øke gaveinntektene:

Vi starter med en analyse og strategi i et Fundraising forprosjekt.

Vi kjører dine databasedata gjennom våre modeller, og gjennomfører en online analyse. Slik finner vi de store mulighetene - og utfordringene vi sammen må gripe tak i. Vi lager så et forslag til innsamlingsstrategi som vil bidra til å øke gaveinntektene.

Du får et skreddersydd tilbud på hvordan vi sammen skaper gavevekst.

På bakgrunn av møtepunktene vi har hatt, analysene vi har presentert og strategien vi sammen har utarbeidet får du et tilbud på samarbeid. Nå begynner arbeidet for å løfte gaveinntektene til din organisasjon.

Vi samarbeider langsiktig for å skape bærekraftig vekst.

Vår erfaring er at våre kunder ofte får et “hopp” i gaveinntekter, og at vi så sammen bygger sten på sten og ser vedvarende gavevekst. Gjennom en bred palett av tjenester og workshops skaper vi sammen en ny økonomisk fremtid for din organisasjon.

Kontakt oss i Knif Fundraising

Ja takk, jeg vil gjerne motta

Ja takk, jeg vil gjerne få tilsendt Gullegget - et nyhetsbrev fra Knif Fundraising!

Kontakt Knif Fundraising

Marius Hammer

Marius Hammer

Fagsjef
93 41 10 42 Epost ikon marius@knif.no
Cecilia Sbertoli

Cecilia Sbertoli

Daglig leder
40 40 59 92 Epost ikon sbertoli@knif.no