Direct Mail - Innsamlingbrev med giro

Vi sender girobrev til våre medlemmer/givere og har gjort det i mange år. Nå daler inntektene og hva skal vi gjøre?

Rådgivning

Direct Mail (DM) er fortsatt et effektivt innsamlingsverktøy blant våre mest trofaste givere, men det skal mer til enn bare ett brev og en giro.

I Knif Fundraising har vi erfarne medarbeidere som sammen med dere finner gode fokusområder å lage DMen rundt. Våre tekstforfattere og designere jobber etter godt utprøvde metoder slik at du kan få enda flere gaver til din gode sak.

Bestiller du DM av oss kan du være sikker på at utsendelsene er bygget på erfaring og kunnskap. Vi jobber hele tiden med dagens målgruppe og nye målgrupper, tester våre ideer og hva som virker. Og, basert på det erfarer vi ofte jevn økning i DM-arbeidet , både på kort og lang sikt Direct Mail er fortsatt et av de beste og sikreste verktøyet til fundraising.

Vi bistår gjerne med hele prosessen rundt utvikling av DM. Har dere selv kompetanse kan vi tilpasse prosessen til deres behov. Ta kontakt med oss så finner vi en god løsning for din organisasjon.

Slik kan vi hjelpe deg å øke gaveinntektene:

Vi starter med en analyse og strategi i et Fundraising forprosjekt.

Vi kjører dine databasedata gjennom våre modeller, og gjennomfører en online analyse. Slik finner vi de store mulighetene - og utfordringene vi sammen må gripe tak i. Vi lager så et forslag til innsamlingsstrategi som vil bidra til å øke gaveinntektene.

Du får et skreddersydd tilbud på hvordan vi sammen skaper gavevekst.

På bakgrunn av møtepunktene vi har hatt, analysene vi har presentert og strategien vi sammen har utarbeidet får du et tilbud på samarbeid. Nå begynner arbeidet for å løfte gaveinntektene til din organisasjon.

Vi samarbeider langsiktig for å skape bærekraftig vekst.

Vår erfaring er at våre kunder ofte får et “hopp” i gaveinntekter, og at vi så sammen bygger sten på sten og ser vedvarende gavevekst. Gjennom en bred palett av tjenester og workshops skaper vi sammen en ny økonomisk fremtid for din organisasjon.

Kontakt oss i Knif Fundraising

Ja takk, jeg vil gjerne motta