Lapsed donors

Hvilke inaktive givere har vi liggende i vår database – som egentlig ønsker å begynne å gi igjen?

Rådgivning

Vi jobber med strategier for å reaktivere våre inaktive givere, slik at de igjen vil støtte formålet vårt. Gullet i vår database finnes flere steder. Vi må identifisere de giverne, som tidligere har støttet oss, og som nå har sluttet å gi. Vet vi hvorfor de ikke gir mer? Hva kan vi gjøre for å aktivere dem igjen? Vi gir dere konkrete verktøy og ideer til hvordan vi kan reaktivere våre tidligere givere. Det kan vi nettopp gjøre via våre eksisterende kanaler og ved å bruke gode og veldokumenterte prosesser, som vi vet fungerer. Sammen bearbeider vi en plan som dere kan implementere i deres årshjul.

Slik kan vi hjelpe deg å øke gaveinntektene:

Vi starter med en analyse og strategi i et Fundraising forprosjekt.

Vi kjører dine databasedata gjennom våre modeller, og gjennomfører en online analyse. Slik finner vi de store mulighetene - og utfordringene vi sammen må gripe tak i. Vi lager så et forslag til innsamlingsstrategi som vil bidra til å øke gaveinntektene.

Du får et skreddersydd tilbud på hvordan vi sammen skaper gavevekst.

På bakgrunn av møtepunktene vi har hatt, analysene vi har presentert og strategien vi sammen har utarbeidet får du et tilbud på samarbeid. Nå begynner arbeidet for å løfte gaveinntektene til din organisasjon.

Vi samarbeider langsiktig for å skape bærekraftig vekst.

Vår erfaring er at våre kunder ofte får et “hopp” i gaveinntekter, og at vi så sammen bygger sten på sten og ser vedvarende gavevekst. Gjennom en bred palett av tjenester og workshops skaper vi sammen en ny økonomisk fremtid for din organisasjon.

Kontakt oss i Knif Fundraising

Ja takk, jeg vil gjerne motta