Online Fundraising

Fremtiden har blitt nåtid – digitale kanaler gir nye givere.

Rådgivning

Gjennom e-post og annonsering i sosiale medier og andre flater skapervi sammen gavevekst. Vi pleide å si at fremtiden er digital. Og den fremtiden har kommet, nåtiden er digital. Derfor ønsker vi å hjelpe våre kunder med å lykkes med online fundraising. Derfor er ikke online fundraising bare en mulighet – men en nødvendighet for å vokse i fremtiden. Vi tar utgangspunkt i hva din organisasjons mål er, og kobler det sammen med en omfattende analyse av givernes bevegelser og preferanser online. Vi hjelper dere å bygge opp en online inntektsstrøm – mens der fremdeles kommer papirbaserte gaver. Målet at overgangen fra papir til online skal skape vekst – ikke være en eksistensiell trussel for din organisasjon.

Slik kan vi hjelpe deg å øke gaveinntektene:

1

Vi starter med en analyse og strategi i et Fundraising forprosjekt.

Vi kjører dine databasedata gjennom våre modeller, og gjennomfører en online analyse. Slik finner vi de store mulighetene - og utfordringene vi sammen må gripe tak i. Vi lager så et forslag til innsamlingsstrategi som vil bidra til å øke gaveinntektene.

2

Du får et skreddersydd tilbud på hvordan vi sammen skaper gavevekst.

På bakgrunn av møtepunktene vi har hatt, analysene vi har presentert og strategien vi sammen har utarbeidet får du et tilbud på samarbeid. Nå begynner arbeidet for å løfte gaveinntektene til din organisasjon.

3

Vi samarbeider langsiktig for å skape bærekraftig vekst.

Vår erfaring er at våre kunder ofte får et “hopp” i gaveinntekter, og at vi så sammen bygger sten på sten og ser vedvarende gavevekst. Gjennom en bred palett av tjenester og workshops skaper vi sammen en ny økonomisk fremtid for din organisasjon.

Kontakt oss i Knif Fundraising

Ja takk, jeg vil gjerne motta

Kontakt Knif Fundraising

Cecilia Sbertoli

Cecilia Sbertoli

Daglig leder
40 40 59 92 Epost ikon sbertoli@knif.no