Telemarketing

Dårlig telemarketing er svært skadelig – men god telemarketing gir nye gaver og glade givere.

Rådgivning

Med telefon som verktøy utvikler vi sammen med deg solide giverrelasjoner. Dårlig telemarketing er noe av det mest skadelige du kan utsette dine givere for. Men brukt riktig, kan telefonen være verktøyet som skaper både giverglede – og flere givere. Vi arbeider helhetlig med telefon som verktøy. Gjennom velkomstsamtaler, takketelefoner og utfordring til å gi gaver er telefonen en integrert del av giverens relasjon til organisasjonen. De som ringer på våre vegne er voksne mennesker som har fast lønn og lang erfaring.

Slik kan vi hjelpe deg å øke gaveinntektene:

1

Vi starter med en analyse og strategi i et Fundraising forprosjekt.

Vi kjører dine databasedata gjennom våre modeller, og gjennomfører en online analyse. Slik finner vi de store mulighetene - og utfordringene vi sammen må gripe tak i. Vi lager så et forslag til innsamlingsstrategi som vil bidra til å øke gaveinntektene.

2

Du får et skreddersydd tilbud på hvordan vi sammen skaper gavevekst.

På bakgrunn av møtepunktene vi har hatt, analysene vi har presentert og strategien vi sammen har utarbeidet får du et tilbud på samarbeid. Nå begynner arbeidet for å løfte gaveinntektene til din organisasjon.

3

Vi samarbeider langsiktig for å skape bærekraftig vekst.

Vår erfaring er at våre kunder ofte får et “hopp” i gaveinntekter, og at vi så sammen bygger sten på sten og ser vedvarende gavevekst. Gjennom en bred palett av tjenester og workshops skaper vi sammen en ny økonomisk fremtid for din organisasjon.

Kontakt oss i Knif Fundraising

Ja takk, jeg vil gjerne motta

Kontakt Knif Fundraising

Cecilia Sbertoli

Cecilia Sbertoli

Daglig leder
40 40 59 92 Epost ikon sbertoli@knif.no