Langsiktig sparing
Foto: iStock

Langsiktig sparing

Langsiktige sparepenger bør i stor grad være plassert i aksjer fordi aksjesparing gir høyere sannsynlighet for meravkastning over tid.

Publisert: 03.09.2020 - Oppdatert: 23.05.2022

Sparepenger

Sparepenger du trenger om kort tid bør normalt ikke være eksponert mot aksjemarkedet fordi verdien av aksjeplasseringer kan svinge mye. Men for sparepenger du setter av på lang sikt er det annerledes. Langsiktige sparepenger bør i stor grad være plassert i aksjer fordi aksjesparing gir høyere sannsynlighet for meravkastning over tid. Dette forsterkes i perioder med lave renter – slik vi for tiden opplever.

Lavest risiko for verdisvingninger

Sparebanken Sør sine anbefalte løsninger for langsiktig sparing benytter globale fond med brede mandater fordi dette gir lavest risiko for verdisvingninger. I tillegg benyttes det flere leverandører som ytterligere bidrar til risikospredning (diversifisering).

To forvaltningsløsninger

Sparebanken Sør tilbyr to forvaltningsløsninger. Det ene kalles aktiv forvaltning som innebærer at du kan velge en portefølje av ulike fond fra ulike leverandører – ut fra hvor stort sparebeløp du velger. Den andre løsningen kalles passiv forvaltning og består av kun ett fond – et såkalt indeksfond – som følger en verdensindeks av ulike aksjetyper. Dette fondet har svært lave forvaltningskostnader.

Kontakt Knif Innkjøp

Marthe Fjeld, Knif Innkjøp

Marthe Fjeld, Knif Innkjøp

Salgs- og markedskonsulent
97 98 99 42 Epost ikon fjeld@knif.no