Staples tilbyr miljørapport til KNIF-kunder

Staples tilbyr miljørapport til KNIF-kunder

Mange av våre medlemmer er miljøfyrtårnsertifisert og noen er også knyttet til konseptet «grønn menighet».

Publisert: 31.08.2020 - Oppdatert: 06.05.2021

Årlige miljørapporter

Virksomheter som er miljøfyrtårnsertifisert, må sende inn årlige miljørapporter og tallgrunnlagene kan være tidkrevende å innhente hos leverandørene. Staples har nå utviklet en enkel miljørapport i PDF-format. Rapporten gir blant annet oversikt over innkjøp av miljømerker – til sammen vises 16 ulike merkeordninger i fremstillingen. Du ser også hvor mye virksomheten har handlet i prosent og i kroner av de forskjellige merkene. Videre kan man se hvor stor andel av totalsalget som er miljømerket. I tillegg vises også en oversikt over småordrebestillingene for perioden og bruken av manuelle bestillinger. Rapporten kan derfor gi økt bevissthet, og ikke minst medvirke til å redusere antall vareleveringer som igjen redusere CO2-utslipp. Staples forteller at rapporten kan bidra til økt fokus på lavere karbonutslipp og å ta bedre vare på jordkloden i størst mulig grad. Den vil være til stor hjelp i rapporteringsarbeidet og ikke minst med det å få en oversikt over utviklingen av dine miljøinnkjøp og bærekraftmål.

Ta gjerne kontakt med din konsulent hos Staples for å bestille rapporten kostnadsfritt, eller Knif Innkjøp.

Bildetekst: Avtaleansvarlig Åshild Eklund og forhandlingssjef Kåre Hegle er godt fornøyd med at Staples tilbyr KNIF medlemmene en nyutviklet miljørapport.