Anticimex

Anticimex

Innkjøpsavtale for skadedyrkontroll og mattrygghet

Eiendom Storhusholdning Skadedyrkontroll Mattrygghet

Om avtalen

Anticimex tilbyr tjenester innen skadedyrkontroll, mattrygghet, bygningsmiljø og slukkeanlegg på en systematisk og effektiv måte.

Fordeler med Anticimex

Fast rabatt for KNIF-medlemmer

Årsbonus

Internkontroll - hygiene

Covid-19 - prøvetaking av overflater

Desinfisering via tåkelegging

Montering av automatisk slukkeanlegg

Landsdekkende leverandørnett

Spesialkurs

Skadedyr- og forebygging, vedlikehold av bygg, næringshygiene og mattrygghet
Bestill innkjøpsavtalen

Bestill innkjøpsavtalen

Fyll ut kontaktskjemaet og du vil bli kontaktet av Anticimex i løpet av kort tid.

Kontakt meg nå

Anticimex har som mål å skape et trygt og sunt innemiljø gjennom inspeksjoner, garantier og forsikringsavtaler.

Internkontroll – hygiene

I mange år har Anticimex hjulpet virksomheter med å forhindre spredning av smitte gjennom forebyggende arbeid. De kan hjelpe deg med å drive en virksomhet der både ansatte og kunder kan føle seg trygge. Resultatet fører til økt forståelse av et sunt miljø og større fokus på renslighet og rutiner blant de ansatte. Samtidig bygges tillit og formidler et godt inntrykk for kunder og besøkende. Anticimex kan hjelpe deg med: Renholdsplan, renholdsrutiner, risikovurdering, hygienekontroll og renholdsprøver, De arrangerer webinarer innen hygiene, renhold, smittevern, desinfisering og overflatetest Covid-19.

Skadedyrkontroll

Ved hjelp av observasjoner på stedet vil Anticimex bidra med praktiske råd og tips for å unngå problemer med skadedyr. Mye av fokuset ligger i å identifisere fremtidige farer og å forebygge. Anticimex bidrar til å holde virksomheten fri for skadedyr, både med forebyggende inspeksjoner og tiltak, samt akutte tiltak når det er behov for det. Alle inspeksjonene følges av en skriftlig rapport som gir god dokumentasjon og oversikt over hva som bør utføres av forbedringstiltak. I en skadedyravtale inngår inspeksjoner og bekjempelser – uansett hvor mange utrykninger som skjer, betaler du den samme prisen.

Anticimex: Trygge løsninger

Om IK-mat, smilefjes og smittevern – løsninger som skaper et trygt miljø for kunder og ansatte.

Nye retningslinjer

Sjekk kampanjer og nyheter på Anticimex sin nettside

Anticimex

Mattrygghet

Alle som håndterer mat eller produkter som kommer i kontakt med næringsmidler må ha kunnskap om mattrygghet for å vite hvordan maten skal håndteres trygt. Ved å jobbe med HACCP og egenkontrollprogram, minimeres risikoen for å forårsake matforgiftning. Anticimex sørger for at forhold som negativt kan påvirke næringsmidlenes kvalitet avdekkes og utbedres med en mattrygghetsavtale. De hjelper deg med ditt IK-mat system og følger opp hvordan dette fungerer i det daglige arbeidet. Anticimex tilbyr blant annet revisjoner, trådløs temperaturkontroll, produkt- og renholdsprøver.

Slukkeanlegg

Ifølge “Lov om vern mot ulykker” må de som leier eller eier en bygning treffe nødvendige tiltak for å avverge eller begrense skader i en brann. Dette krever et regelmessig, organisert og systematisk arbeid med brannbeskyttelse og gir trygghet for dine medarbeidere. Anticimex tilbyr montering av automatisk slukkeanlegg.

Matttrygghet

Alle som håndterer mat eller produkter som kommer i kontakt med næringsmidler må ha kunnskap om mattrygghet for å vite hvordan maten skal håndteres trygt. Ved å jobbe med HACCP og egenkontrollprogram, minimeres risikoen for å forårsake matforgiftning. Anticimex sørger for at forhold som negativt kan påvirke næringsmidlenes kvalitet avdekkes og utbedres med en mattrygghetsavtale. De hjelper deg med ditt IK-mat system og følger opp hvordan dette fungerer i det daglige arbeidet. Anticimex tilbyr blant annet revisjoner, trådløs temperaturkontroll, produkt- og renholdsprøver.

Kontakt Knif Innkjøp

Alise K. Nystøyl, Knif Innkjøp

Alise K. Nystøyl, Knif Innkjøp

Salgskoordinator
45 61 00 04 Epost ikon
Jessica Andersson, Anticimex

Jessica Andersson, Anticimex

954 38 513 Epost ikon