Ensjøtunet Omsorg+ valgte bredbånd fra Telia
Foto: Frelsesarmeen og Knif Innkjøp

Ensjøtunet Omsorg+ valgte bredbånd fra Telia

Frelsesarmeen skulle legge inn ny fiberkabel på Ensjøtunet Omsorg+ i Oslo. Så fikk de vite hva det ville koste. Hos Telia fant de alternativet de trengte.

Publisert: 26.10.2023 - Oppdatert: 06.11.2023

Tidlig i planleggingen av ny fiberløsning ved omsorgssenteret, viste det seg at graving og legging av ny fiberkabel ville føre til høye kostnader. Estimatene for installasjon lå på litt over 100 000 kroner. Løsningen ble heller å installere Fixed Wireless Access (FWA) fra Telia, et mobilt bredbånd som benytter seg av 5G-nettet.

IT-driftsleder ved Frelsesarmeens hovedkvarter, Reidar Myre, opplever at FWA er et godt alternativ til fiber. Etter de gode erfaringene på Ensjøtunet, har Frelsesarmeen installert den trådløse bredbåndsløsningen blant annet ved Den åpne dør, et botilbud for rusmisbrukere sentralt i bydel Gamle Oslo, og hos Sandvika Korps i Bærum. Prosessen er både enklere og raskere enn å legge inn nye fiberlinjer.

–  Montørene setter opp en liten antenne utendørs og så er det klart, forteller Myre, og legger til at Frelsesarmeen nå vurderer denne løsningen andre steder i landet hvor fiberlinjer ikke er tilgjengelig, eller hvor installasjonen medfører høye kostnader.

«Prosessen er både enklere og raskere enn å legge inn nye fiberlinjer.»

Tilstrekkelig kapasitet

5G-nettet til Telia gir god nok båndbredde for de aller fleste behov. – Vi har bare positive tilbakemeldinger fra stedene det er installert, og har ikke opplevd noen praktiske utfordringer ved vanlig bruk, sier Myre og viser til at det blant annet streames filmer for beboere og besøkende i tillegg til ordinært administrasjonsarbeid ved virksomhetene.  

Hva er best for vår virksomhet?

Knif-avtalene med Telia og Global Connect gir tilgang til gode priser på tradisjonelt bredbånd over fiber, og det er enkelt å sjekke hvilken løsning som er tilgjengelig på ulike lokasjoner. Telia forklarer at deres Fixed Wireless Access er et godt alternativ for:

  • De som ikke har fiberlinjer tilgjengelig
  • Lokasjoner hvor linjene inn i bygget må oppgraderes pga kapasitetsbehov
  • Tilfeller hvor det må installeres nye linjer, og hvor graving mm medfører høye kostnader
  • De som er avhengig av fleksibel eller rask installasjon – å installere fiberlinjer tar gjerne 6-8 uker
  • De som i dag har gamle dsl/kobberlinjer – disse fases nå ut over hele landet

«Vi har bare positive tilbakemeldinger fra stedene det er installert.»

Enkel installasjon

FWA medfører kun installasjon av en liten antenne på utsiden av bygget. For de aller fleste er det tilstrekkelig med godkjennelse fra byggeier. Eiere av vernede bygg må undersøke om installasjon av utvendig antenne krever godkjennelse fra regulerende myndighet.

Er du usikker på hvilken hastighet som er tilgjengelig på din lokasjon? Søk på adressen her.

Kontakt Knif Innkjøp

Jofred Nesje, Knif Innkjøp

Jofred Nesje, Knif Innkjøp

Rådgiver
47 40 41 42 Epost ikon nesje@knif.no