Kirkepartner er godt fornøyd med Telia-avtalen
Foto: Privat

Kirkepartner er godt fornøyd med Telia-avtalen

– Vi er godt fornøyd med telefoniavtalen med Telia og samarbeidet med Knif Innkjøp, sier Knut Riksen, tidligere merkantil leder i Kirkepartner.

Publisert: 09.07.2020 - Oppdatert: 27.06.2023

– Det kan være ressurskrevende for menigheter og fellesråd å inngå nye innkjøpsavtaler, dette fordi menigheter og fellesråd i Den norske kirke (Dnk) er underlagt "Lov om offentlige anskaffelser". Samarbeidsavtalen mellom Kirkepartner, Telia og KNIF gjør det mye enklere for kirkeverger og daglige ledere å benytte telefoniavtalen og holde seg innenfor de rammene loven setter. 

– Samarbeidsavtalen mellom Kirkepartner, Telia og Knif gjør det mye enklere for kirkeverger og daglige ledere å benytte telefoniavtalen og holde seg innenfor de rammene loven setter.

Et vellykket samarbeid

2016 ble avtalen på telefoni inngått med Get TDC Norge. KNIF og Kirkepartner har som konsekvens av at Telia kjøpte opp Get TDC, fått reforhandlet avtalen. I all hovedsak har dette vært til det bedre. Avtalen varer nå ut 2022.

I dag er det over 1 000 mobilabonnenter på avtalen i Den norske kirke. Fortsatt er det mange menigheter og fellesråd som ikke benytter seg av avtalen. Flere er på kommunale teleavtaler, og som så langt har vist seg å være på dårligere prisbetingelser. Her benyttes ofte dekning som et argument for å betale mer hos konkurrenten(e) som er på Telenor nett, men med Telia vil de fleste oppleve en bedre dekning enn med TDC. Dette skyldes at Telia har tale dekning over 4G nettet. Telias 4G-nett ble i 2017 kåret til Norges beste.

Lov om offentlige anskaffelser

Når menigheter og/eller fellesråd skal kjøpe produkter eller tjenester for under 100.000 kroner, trenger de ikke å innhente flere tilbud. Men er innkjøpene på mellom 100.000 kroner og 1,3 mill kroner må menigheter, fellesråd og bispedømmeråd innhente minst 3 tilbud basert på likelydende forespørsel. Hvis innkjøpene er på over 1, 3 mill kroner kreves det flere prosedyrer og krav til kunngjøringer, som f.eks bruk av Doffin (en database for offentlige innkjøp). Det å kjøpe tjenester innenfor telefoni for de store enhetene i Dnk krevde en slik prosedyre. I stedet for at hver enkelt gjør dette selv, er det mer hensiktsmessig og effektivt at dette gjøres av en innkjøpsenhet for alle. Dette er en av årsakene til etableringen av Kirkepartner.

Tilbud fra flere leverandører

Ved å få med store enhetene, med store volumer, på avtalene blir det også mer lukrativt for leverandørene å levere fordelaktige tilbud. Når alle de store enhetene i Den norske kirke går sammen med de store Knif medlemmene oppnås dette.

– Det var noe av bakgrunnen for at vi inngikk et samarbeid med Knif. Samtidig er Dnk medlem av Knif og her hadde vi et felles mål og interesse om å få til en best mulig avtale for alle virksomhetene og medlemmene i både Knif og Dnk, sier Knut Riksen jr i Kirkepartner.

– Vi får bedre synergi når vi går i lag. Sammen er vi sterkere og får større innkjøpsmakt. Det igjen gjør at vi får til en bedre avtale for alle medlemmene.

I innkjøpsteamet deltok deltakere fra Dnk, Knif og en ekstern jurist med kompetanse på offentlige anskaffelser. Teamet hadde ulik kompetanse og sammen med dette gjorde at vi fikk en konkurransedyktig avtale med Telia etter at alle aktørene i Norge fikk anledning til å være med i konkurransen.

– Alle de store leverandører kom denne gangen med tilbud, og mye av dette skyldes at vi hadde større tyngde og var blitt mer interessant, sier Knut Riksen.

Lojalitet

– Det er viktig å tenke stort, siden de som skal levere tjenester eller produkter vil selge mest mulig. Har vi innkjøpsavtaler som mange medlemmer, ikke minst de store, er lojale på å benytte, gir det oss alle en langsiktig gevinst. Leverandører som lever for dårlige tilbud og ikke oppnår en avtale med oss eller Knif vil kunne dumpe pris til de store enhetene av Knifs medlemmer for å beholde disse. Dette vil i neste omgang gi Knif eller oss mindre innkjøpsmakt og dermed dårligere vilkår i neste runde. Da vil til slutt alle bli tapere.

Teleavtalen Kirkepartner har med Telia er identisk med den avtalen Knif har for alle sine medlemmer.

Kirkepartner ble etablert i 2013 og eies av enhetene i Den norske kirke, som fellesrådene og Kirkerådet. Selskapet har 20 ansatte og leverer i dag IKT-tjenester til mer enn 6 000 brukere. Nærmere halvparten av alle ansatte i Den norske kirke får sine IKT driftstjenester levert fra selskapet.

Kontakt Knif Innkjøp

Jofred Nesje, Knif Innkjøp

Jofred Nesje, Knif Innkjøp

Rådgiver
47 40 41 42 Epost ikon nesje@knif.no