Knif Innkjøp er en viktig samarbeidspartner for oss

Knif Innkjøp er en viktig samarbeidspartner for oss

"Det viktigste for oss er at det er gode avtaler med de riktige produktene."

Publisert: 30.06.2020 - Oppdatert: 06.05.2021

Solborg Folkehøgskole benytter i dag mange av innkjøpsavtalene og har gjort det i flere år - alt fra bank og pensjon til mat, forbruksmateriell, strøm og reisebyråtjenester. Skolens mangeårige rektor Kjell Konstali har fulgt Knif Innkjøp gjennom flere år og opplever at Knif Innkjøp er en viktig samarbeidspartner, både når det gjelder rådgivning og innkjøp. Skolen er også godt fornøyd med avtaleutvidelsene som har skjedd de siste årene.

Kontakt Knif Innkjøp

Jan Tore Risdal, Knif Innkjøp

Jan Tore Risdal, Knif Innkjøp

Leder Salg og Storhusholdning
40 40 59 94 Epost ikon