Skoleskipet MS Gann har tatt Telia ombord
Stuert Ove Tveit. Foto: Skoleskipet Gann

Skoleskipet MS Gann har tatt Telia ombord

Egentlig var de fornøyd med den tidligere telefoni-leverandøren. – Men når det kom et tilbud fra Telia via Knif Innkjøp, fant vi likevel dette meget aktuelt med tanke på kost-nytte, sier Ove Tveit.

Publisert: 29.11.2023 - Oppdatert: 29.11.2023

En god pris er selvfølgelig avgjørende, men her er mer som er vesentlig for skoleskipet Gann – en videregående friskole med utvidet kristen formålsparagraf.

– Verktøyet Telia kan levere via appen, er til stor hjelp for oss. For denne appen gjør at vi kan ha nummeropplysninger til alle – både ansatte og elever samlet, forteller stuerten, og legger til: – Vi kan også styre kø via appen slik at det alltid er noen tilgjengelig for å svare på telefon.

Tid og penger

Ove Tveit sier at med Telia-avtalen er «både tid og penger spart». Og når vi spør hva som er det viktigste Telia tilbyr dem, peker han igjen på at «for mange ansatte er den enkle appen med nummeropplysninger det viktigste».

– Samarbeidet fungerer veldig godt. Mye av jobben kan gjøres av vår IT ansvarlig – opprette nye abonnement og utvide eksisterende kan vi for eksempel greit ordne selv, sier Tveit.

«Samarbeidet fungerer veldig godt»

Skoleskipet og Knif Innkjøp

– Vi bruker Knif-avtalene på en del innkjøp, som dagligvare, papir og strøm, i tillegg til banktjenester, forteller skoleskipets stuert.

– Vi er godt fornøyd med avtalene, og nettopp derfor er vi fortsatt kunde hos Knif Innkjøp. Kommer det opp ting som vi trenger hjelp til mot leverandørene, så kontakter vi vår Knif-kontakt og ting blir tatt tak i.

Tveit forteller videre at skoleskipets Knif-kontakt kommer innom flere ganger i året. – Jeg tenker besøkene er i greie intervall.

«…ting blir tatt tak i»

Om skoleskipet Gann

Skoleskipet er en videregående friskole med utvidet kristen formålsparagraf. Skoleskipet består av selve skipet, MS Gann, og et skoleanlegg på land der VG1 har sine klasserom og verksted som sveise-, dreier- og elektroverksted. VG2 får all sin undervisning om bord på skipet. Skolen utdanner årlig 140 elever innen VG1Teknologi – og industrifag, VG1 Elektrofag og VG2 maritime fag der de enten velger fordypning i dekk eller maskin.

Elevene kommer fra hele landet og må bo om bord i skipet. Skolen har ca. 45 seilingsdøgn i året og der elevene får opplæring, når skipet er i full drift. I løpet av skoleåret besøker de havner i inn og utland, og i år seiler skoleskipet fra Lofoten i nord, Oslo i øst og Rotterdam i sør.

Kontakt Knif Innkjøp

Mirja Schmidt, Knif Innkjøp

Mirja Schmidt, Knif Innkjøp

KAM Storhusholdning
93 28 67 47 Epost ikon schmidt@knif.no