«Veldig mye handler om tillit»
Foto: Sunnfjord Folkehøgskule

«Veldig mye handler om tillit»

Sunnfjord Folkehøgskule ville rehabilitere den ærverdige bygningen fra 1910. – Da måtte vi finne samarbeidspartnere vi kan stole på, sier rektor Jon Olav Leira.

Caverion ble en av de sentrale bidragsyterne i prosjektet

– De prosjekterte og utførte alt arbeid knyttet til elektrisitet, rør og ventilasjon, forteller Jon Olav Leira.

Hvorfor nettopp Caverion?
– Vi hadde allerede en samarbeidsavtale med Caverion og har gode erfaringer med dem fra tidligere. Veldig mye handler om tillit. Men selvfølgelig måtte de gjennom anbudsprosessen vise at de er konkurransedyktige. Leira understreker også betydningen av å benytte lokale leverandører og håndverkere.

– Det er avgjørende for et prosjekt som dette at de som involveres har respekt for byggets egenart, historie og den rolle det gamle bygget spiller.

Tradisjon og fornyelse

For «Haavetun», som den røde bygningen kalles, omtales gjerne som et landemerke – og identitetsmarkør – ikke bare for Sunnfjord Folkehøgskule, men for hele Førde. Dermed var det en forutsetning for hele rehabiliteringen at byggets sjel og eksteriør skulle bli tatt vare på: De nye og energiriktige vinduene måtte se ut som de gamle, de delene av kledningen som måtte skiftes skulle være som den gamle, og utskjæringene som kjennetegner Haavetun måtte tilbakestilles til det originale.

– Da hjelper det at håndverkerne er glad i bygget, sier rektor Leira, og forteller engasjert om skifertaket som ble plukket ned og vasket – stein for stein – før det ble lagt tilbake på et nytt tak-underlag.

«…en forutsetning for hele rehabiliteringen at byggets sjel og eksteriør skulle bli tatt vare på»

Veien blir til mens du går

Men også innvendig i et slikt hus, i de delene Caverion hadde ansvar for, krever arbeidet noe helt annet enn med nye bygg.

– Uansett hvor godt vi har forberedt en så omfattende rehabilitering, støter vi på uforutsette utfordringer som krever improvisasjon. Heller ikke disse improviserte løsningene må forringe bygningens egenart. Da var det godt å ha med seg Caverion og andre vi kunne stole på.

Til inntekts ervervelse

Det er omfattende aktivitet i folkehøyskolens nærhet, og rehabiliteringen av Haavetun er tilpasset områdets store behov for student- og pendlerboliger. Derfor er «nye» Haavetun innredet med fire leiligheter i underetasjen, mens det er gjort plass til åtte hybler lenger opp. Når skolen selv kun benytter én etasje til klasserom, bidrar nå resten av huset til vesentlige inntekter, forteller rektor.

– Vi er avhengige av inntekter fra utleie for å kunne finansiere rehabiliteringen på kort sikt. På lengre sikt vil dette bli et viktig supplement til den ordinære skoledriften, sier Leira. For landets folkehøyskoler opplever mindre søkning enn for noen år siden – Sunnfjord Folkehøgskule også. Nå har de 63 elever, mens Leira sier de bør ha mellom 90 og 100.

– Vi jobber for å styrke oss, tror vi har viktige oppgaver som skole foran oss, og håper og tror at svært gode resultater i trivselsundersøkelser for folkehøyskolene igjen vil slå positivt ut på søkertallene.

«…jeg vil anbefale alle å leite seg fram til samarbeidspartnere de kan stole på»

Faglig dyktig rådgiver

Totalt har Sunnfjord Folkehøgskule investert 18-19 millioner kroner i Haavertun-prosjektet. Arbeidet startet på høsten 2022, og ble avsluttet i november 2023.

Har du noen råd til andre som skal inn i noe liknende?
– Vi selv har ikke all kompetanse som skal til for å styre et slikt prosjekt. Derfor har vi hatt stor nytte av å knytte til oss en lokal entreprenør – en rådgiver – som har fulgt oss gjennom hele prosjektet. Det var nyttig på forhånd, i planleggingen, i valg av leverandører og håndverkere, og i oppfølgingen. Og igjen; jeg vil anbefale alle å leite seg fram til samarbeidspartnere de kan stole på, avslutter rektor Jon Olav Leira.

Fakta:

  • Sunnfjord Folkehøgskule er en kristen skole. Eies av Normisjon.
  • Tilbyr åtte linjer innenfor volleyball, friluftsliv, globale temaer, idrett og dans.
  • Ble etablert i 1902 i Naustdal med Ungdomsvennernes Foreining som eier. I 1910 overtok Sunnfjord indremisjon skolen og den ble flyttet til Solvang i Førde.

Skolen benytter i dag følgende Knif-avtaler:

  •  Norengros, Fjordkraft (Knif sikret 50) ASKO (storhusholdning, inkludert BAMA og TINE), Caverion og Telia.