Danske Invest
Foto: iStock

Danske Invest

Innkjøpsavtale for kapitalforvaltning

Bank og finans Kapitalforvaltning

Om avtalen

Kapitalforvaltningsavtalen med Danske Invest ble inngått i 2012. I dag er det 44 Knif-medlemmer som forvalter 1,6 milliarder kroner gjennom Knif-avtalen (2021).

Knif-avtalen med flere fordeler

Gratis individuell rådgivning og oppfølging

Knif-rabatt på forvaltningshonorarene

Bredt fondstilbud (41 fond) til fordelaktige priser som dekker de fleste ønsker og behov

Årlig Kapitalforvaltningsdag for alle Knif-medlemmer

Vil du vite mer om kapitalforvaltningsavtalen med Danske Invest? Send inn skjemaet, og vi kontakter deg.

Ta kontakt med meg om kapitalforvaltning

Kapitalforvaltning: Knif-avtalen

Danske Invest og Knif-avtalen

 • Likhetsprinsipp der både store og små organisasjoner får de samme betingelsene fra første kroner investert

 • Hver organisasjon får individuell behandling ut fra organisasjonens særpreg og spesifikke krav, ønsker og behov

 • Kundeseminarer i samarbeid med Knif Innkjøp som det vi avholder i dag

 • Bredt fondstilbud (41 fond) til fordelaktige priser som dekker de aller fleste individuelle ønsker og behov.

 • Danske Invest har over flere år oppnådd solid og konkurransedyktig avkastning. Fondstilbudet i avtalen er stort og til fordelaktige priser og dekker de aller fleste individuelle ønsker og behov.

 • Danske Invest ønsker å være i tett dialog med KNIF kundene og frekvensen i kundeoppfølgingen avtales individuelt med hver enkelt organisasjon

Full kontroll over egen kapitalforvaltning

Knif-medlemmene har kontroll over egen kapitalforvaltning ved at organisasjonene investerer sine midler i henhold til:

 • Forventet avkastning
 • Likviditetsbehov
 • Tidshorisont
 • Risikovilje og risiko toleranse
 • Skatteposisjon
 • Spesifikke ønsker og krav til bærekraft og ESG1

Fondstilbudet

Aktivt forvaltede aksjefond inkludert flere som har særskilt fokus på miljø, sosiale forhold og eierskapsstyring (ESG)

 • Norge
 • Globale

Aktivt forvaltede rentefond inkludert flere som har særskilt fokus på ESG
- Norske pengemarkedsfond
- Norske, nordiske, europesike og globale obligasjonsfond

Aktivt forvaltede kombinasjonsfond som investerer i rentefond og aksjefond på kundens vegne i henhold til kundens strategi og hvor løpende allokeringsvalg tas på vegne av kundene

Indeksfond med strenge eksklusjonskriterier mht ESG
- Norge
- Europa
- USA
- Globalt
- Japan
- Fremvoksende markeder

Bærekraft og ESG

 • Danske Invest har en ambisjonen om å tilby et bredt spekter av ESG-fond og bærekraftige fond og ønsker å være åpne om sitt arbeid med ansvarlige investeringer

 • Bærekraft inkluderes i alle investeringsanalyser og - beslutninger

 • Danske Invest er aktive eiere i selskapene de investerer i for å påvirke disse til å bevege seg i en positiv retning med hesyn til etikk og bærekraft.

 • Selskaper som ikke imøtekommer nødvendige krav til bærekraft eller er innen bransjer som bryter med overordnete retningslinjer og internasjonale konvensjoner, utelukkes fra investeringsuniverset til Danske Invest.

 

Les mer om bærekraft i Danske Invest

Månedsrapport Knif-avtalen:

Kontakt Knif Innkjøp

Karl Gunnar Opdal, Knif Innkjøp

Karl Gunnar Opdal, Knif Innkjøp

Daglig leder
95 23 58 18 Epost ikon
Rolf Chr. Ugelstad, Danske Invest

Rolf Chr. Ugelstad, Danske Invest

Senior Client Manager
90 87 21 61 Epost ikon