KNIF har fornyet sitt visuelle uttrykk

KNIF har fornyet sitt visuelle uttrykk

KNIF jobber alltid med å finne produkter og løsninger som er tilpasset KNIF-kundene og medlemmene på best mulig måte. Nå var tiden også kommet for å fornye og modernisere KNIFs eget visuelle uttrykk.

Den nye lenken symboliserer samhold

– Den nye logoen bygger på hele KNIF-historien, som går 35 år tilbake i tid, sier Fridtjof Leif Gillebo, daglig leder i KNIF AS. Han forteller videre at KNIF beholder de samme verdiene og det samme oppdraget som før.

I denne prosessen har alle enhetene i KNIF vært involvert, både Knif Innkjøp, Knif Trygghet, Knif Regnskap og Knif Fundraising.

 

– Vi mener fortsatt at samhold gir styrke, sier Svein Rødskog, administrerende direktør i Knif Trygghet Forsikring AS. Det er akkurat det lenken i logoen symboliserer. Det at eierne våre og vi står sammen om arbeidet er nøkkelen til suksess. Og det skal vi fortsette å gjøre i mange flere år, understreker Rødskog.