Styret i KNIF AS 2020 - 2021

Styret i KNIF AS 2020 - 2021

KNIF er eid av 64 organisasjoner. Styret består av ressurspersoner med bred erfaring og kompetanse fra organisasjonsarbeidet KNIF skal bidra til å forenkle.

Styremedlemmer i KNIF AS 2020 - 2021

Styreleder: Knut Are Hole

E-post: knut.are.hole@ka.no

Trude Andersen

Bente Strømner Gundersen

Per Bjørner Myrbostad

Einar Sæther

Erik Wilberg (valgt av de ansatte)

1. Vara: Barbro Kolbjørnsrud

2. Vara: Hege Fossum

Kontakt

Fridtjof Leif Gillebo

Fridtjof Leif Gillebo

Daglig leder
40 40 59 96 Epost ikon
Kåre Rønningen

Kåre Rønningen

Kommunikasjonssjef
40 40 59 80 Epost ikon