Styret i KNIF AS 2021-2022
Foto: Illustrasjon

Styret i KNIF AS 2021-2022

KNIF er eid av 64 organisasjoner. Styret består av ressurspersoner med bred erfaring og kompetanse fra organisasjonsarbeidet KNIF skal bidra til å forenkle.

Publisert: 25.08.2020 - Oppdatert: 01.06.2021

Styremedlemmer i Knif AS

Styreleder: Knut Are Hole

E-post: knut.are.hole@ka.no

Trude Andersen

Bente Strømner Gundersen

Barbro Kolbjørnsrud

Einar Sæther

Erik Wilberg (valgt av de ansatte)

1. Vara: Dag-Eirik Lannem

2. Vara: Signe Marit Prestegård Rise

Kontakt

Fridtjof Leif Gillebo

Fridtjof Leif Gillebo

Daglig leder
40 40 59 96 Epost ikon
Kåre Rønningen

Kåre Rønningen

Kommunikasjonssjef
40 40 59 80 Epost ikon