Styret i Knif AS 2022-2023
Illustrasjon: Knif

Styret i Knif AS 2022-2023

Knif er eid av 64 organisasjoner. Styret består av ressurspersoner med bred erfaring og kompetanse fra organisasjonsarbeidet Knif skal bidra til å forenkle.

Publisert: 25.08.2020 - Oppdatert: 25.10.2022

Styremedlemmer i Knif AS

Styreleder: Knut Are Hole

E-post: knut.are.hole@ka.no

Bente Strømner Gundersen

Roy Wareberg

Barbro Kolbjørnsrud

Eivind Saaghus

Kåre Rønningen

1. Vara: Dag-Eirik Lannem

Kontakt

Fridtjof Leif Gillebo

Fridtjof Leif Gillebo

Konsernsjef, Knif AS
40 40 59 96 Epost ikon
Kåre Rønningen

Kåre Rønningen

Kommunikasjonssjef
40 40 59 80 Epost ikon ronningen@knif.no