Del 2 av støtteordning for frivillige organisasjoner er vedtatt
Foto: iStock

Del 2 av støtteordning for frivillige organisasjoner er vedtatt

Del 2 av tiltakspakke 4 for frivillig sektor (krav om registrering i Frivillighetsregisteret) er vedtatt og åpnet for søknader. Tiltakspakken gjelder for perioden januar t.o.m. oktober 2021.

Publisert: 07.06.2021 - Oppdatert: 06.09.2021

Tilskudd ifb. med arrangement eller aktiviteter

Organisasjoner søker om tilskudd ifb. med arrangement eller aktivitet via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider. Mye av innholdet i forskriften er gjenkjennelig fra tiltakspakke 2 og 3 og søknadsfristen er 15. november.

 

Det kan søkes om tilskudd til følgende på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå:

    • Merkostnader som følge av myndighetspålagte covid-19-restriksjoner og/eller kostnader til utvikling eller tilpasning av aktiviteter som digitale tilbud og kompetansehevende tiltak
    • Mindreinntekter fra arrangement med avgrensninger (bl.a. er reklame-inntekter og gaver utenom forskriften)
    • Mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitet avgrenset til publikumsinntekter og utleieinntekter.

 

Man kan motta tilskudd på 70 % av godkjent søknadsbeløp. For arrangement og annen spesifisert aktivitet som helt avlyses (som følge av pandemien) kan det gis tilskudd på 50 % av godkjent søknadsbeløp.

 

I tiltakspakke 2 og 3 var det et krav om at det samlede inntektsbortfallet måtte utgjøre minimum 25 000,- for et arrangement eller annen spesifisert aktivitet i en gitt periode. Dette kravet er nå fjernet. Det man imidlertid må være oppmerksom på før man tenker at man også kan søke på de aller minste beløpene er at det man fikk utbetalt i tiltakspakke 4 del 1 (utbetalt april 2021) skal trekkes fra. Det betyr for alle praktiske formål at det er dette beløpet som bør fungere som en grense for når man bør søke.

 

Vi anbefaler at organisasjoner som har opplevd økte kostnader eller reduserte inntekter som følge av pandemien, søker på denne ordningen. Dersom dere har økonomitjenester fra Knif Regnskap, ønsker vi gjerne å motta en bekreftelse når dette er utført.  

 

Har du spørsmål rundt ordningen anbefaler vi Lotteri- og stiftelsestilsynet sine spørsmål og svar sider eller ta gjerne kontakt med oss for avklaringer.

Jeg ønsker å bli kontaktet

Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer om våre løsninger og avklare hvorvidt vi kan bistå? Send inn skjemaet for en uforpliktende prat og vi kontakter deg!

Ja takk, jeg vil gjerne motta: