Endring i lagringstid av arkiverte meldinger i Altinn
Foto: Niklas Ohlrogge, Unsplash

Endring i lagringstid av arkiverte meldinger i Altinn

Meldinger som arkiveres eller slettes i Altinn, vil kun være tilgjengelig i en tidsbegrenset periode på to år etter arkivering/sletting.  

Publisert: 30.11.2022 - Oppdatert: 30.11.2022

Arkiverte meldinger og skjema på altinn.no

Hva betyr dette for meg?

1

Slettede skjema og meldinger

Skjema og meldinger som bruker har slettet, vil ligge synlig i slettede elementer i 2 år før de slettes permanent. 

2

Mottatte meldinger

Mottatte meldinger som er slettet eller arkivert, vil bli liggende i serviceengine inntil 2 år før de slettes permanent. Sluttbrukersystemer kan hente disse meldingene så lenge de er lagret i serviceengine. 

Ifølge Lov om bokføring (bokføringsloven) skal dokumenter oppbevares ordnet og være betryggende sikret mot ødeleggelse, tap og endring.  

Altinn er ikke lagringssted for dokumenter. Skulle du likevel ha dokumenter arkivert her, vil de altså slettes to år etter arkivering.  

Jeg ønsker å bli kontaktet

Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer om våre løsninger og avklare hvorvidt vi kan bistå? Send inn skjemaet for en uforpliktende prat og vi kontakter deg!

Ja takk, jeg vil gjerne motta: