Konsulent bistand fra Knif Regnskap
Foto: Delfin Visuell Kommunikasjon

Konsulent bistand fra Knif Regnskap

Trenger du å få løst et behov for å tiltre en stilling eller en prosjektressurs på kort eller mellomlang sikt? Vi har dyktige konsulenter som kan tiltre eller gi rådgivning på kort varsel.

Publisert: 23.09.2021 - Oppdatert: 11.06.2024

Hva kan vi bistå med

Vi kan bistå med alt fra sykemeldinger, avslutninger av arbeidsforhold, administrative oppgaver eller ved oppgaver og funksjoner man vurderer å outsource permanent. I hovedsak vil våre leveranser være nært knyttet opp mot din organisasjons økonomifunksjon. Vi ønsker å gi deg den beste kundeopplevelsen og har derfor kontinuerlig oppfølging av våre leveranser. Vi kan bistå med rådgivning til alle roller i en organisasjons økonomifunksjon, og også i samarbeid vurdere tjenesteutsetting (outsourcing) av funksjoner eller enkeltoppgaver.

Vi ønsker å være en strategisk samarbeidspartner for deg og din organisasjon.

Skoler

Vi kan bidra innenfor skolens økonomiarbeid

 • Budsjettarbeid
 • Oversikt over skolens tilskudd
 • Oversikt over stipend (udir)
 • Oversikt over refusjonskrav (spes ped, helsesykepleier, NLA)
 • Oversikt over midler til utviklingsarbeid (eks de-komp)
 • Følge opp lønn ansatte gjennom opplysningsskjema til lønnsavdelingen
 • Sende vikartimelister til lønnskontoret
 • Oppfølging statens pensjonskasse

Vi kan bidra med å rapportere til myndighetene

Vi kan bidra innenfor kvalitetssikring

 • Rapportering av skolens KSS (IK-Friskole)
 • Delta i arbeidet med å sikre skolens HMS arbeid for både elever og ansatte

Organisasjoner og Den Norske Kirke

Vi kan bidra inn i internasjonale prosjekter

Vi kan bistå med budsjett og rapportering

Vi kan bidra med oppsett av rutiner og arbeidsprosesser

Vi kan bidra med bred fagkompetanse inhouse innenfor økonomi og regnskap

Vi kan bistå med HR tjenester

 • Rekruttering
 • Personalsamtaler
 • Oppfølging

Vi kan bistå med kompetanse innenfor medlem og giver

Ved å benytte management for hire fra Knif Regnskap får du mer en bare en konsulent. Vi kobler på annen fagkompetanse vi har inhouse ved  behov. 

Jeg ønsker å bli kontaktet

Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer om våre løsninger og avklare hvorvidt vi kan bistå? Send inn skjemaet for en uforpliktende prat og vi kontakter deg!

Ja takk, jeg vil gjerne motta:

Kontakt Knif Regnskap

Irene Aarseth

Irene Aarseth

Salgskontakt, Økonomistyring | Konsulentbistand
915 26 405 Epost ikon iraarseth@knifregnskap.no