Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner
Foto: Istock

Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Merverdiavgiftskompensasjon skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet.

Publisert: 16.08.2021 - Oppdatert: 20.06.2024

Økte kostnader for frivillige organisasjoner

De siste 20 årene har flere og flere områder i Norge blitt mva.-pliktige, og for selskap som ikke kan trekke fra denne mva., så medfører dette økte kostnader. En av de store «tapere» i dette er de frivillige organisasjonene, fordi deres aktivitet typisk ikke er mva.-pliktig, og dermed kan de heller ikke trekke fra mva. på kjøp av varer og tjenester.

Staten ønsker frivillighet i Norge, og dermed har vi nå i snart 20 år hatt en kompensasjons-ordning som skal jevne ut denne merkostnaden.

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Ordningen håndteres av lotteri- og stiftelsestilsynet og er nokså enkel å forholde seg til. Et frivillig selskap levere sitt regnskap, revisjonsberetning og årsmelding innen 1/9, og får utbetalt kompensasjonen i desember.

Det er naturligvis noen krav og restriksjoner å forholde seg til, men det meste er overkommelig.

 

Klikk her for å lese mer om momskompensasjons ordningen hos Lotteri- og stiftelsestilsynet

Unntak rundt fast eiendom

Et viktig moment man må huske på, er at staten ikke ønsker å kompensere for oppgradering, avskrivning og leieinntekter på fast eiendom. Det er ikke godt forklart i regelverket hvorfor fast eiendom ikke er «populært», men Knif har avholdt kurs sammen med lotteri- og stiftelsestilsynet i ordningen, og lottstift (som vi kaller de på fagspråket) opplyser at bakgrunnen er at fast eiendom som regel medfører gevinst.

Generelt i Norge tjener man penger på å eie fast eiendom grunnet jevn verdistigning, og dermed opplever ikke staten det som sin oppgave å kompensere for kostnader til fast eiendom.

Ordningen skal fremme frivillighet, og dermed er det kun de løpende vedlikeholds- og driftskostnader til fast eiendom som aksepteres.

Beregning av støtte

Man har to måter å beregne størrelsen på støtten på:

  • Man kan føre mva. kostnadene sine ut ifra den mva. som faktisk står på bilaget
  • Ta en fast prosent på alle driftskostnader

Denne siste metoden gir som regel mest uttelling og benyttes av nesten 98 % av alle selskap som søker. Den kalles for forenklet modell.

Visste du at

1

Har organisasjonen forenklet modell?

Med forenklet modell får du kompensert for alle dine driftskostnader, også lønnskostnadene dine.

2

Har din organisasjon revisorberetning?

Organisasjonen må ha revisorberetning, men dersom dine totale driftskostnader er under 5 mill. i året, så kan man enkelt oppnevne en intern revisor i organisasjonen.

3

Er din organisasjon registrert i frivillighetsregisteret?

Du må være registrert i frivillighetsregisteret før 1/9 for å kunne søke. Det er ulike moment som anses som frivillighet, f.eks. likestilles gaver med frivillig innsats.

4

Er din organisasjon i den Norske kirke?

Enheter i den Norske kirke kan ikke søke ordningen.

5

Er din organisasjon underlagt et sentralledd?

Hvis din organisasjon er underlagt et sentralledd, så er det sentralleddet som skal sende søknad for alle underledd samlet.

6

Er regnskapet ført etter regnskapsloven eller bokføringsloven?

Regnskapet trenger ikke være ført etter regnskapsloven eller bokføringsloven, men det må være vedtatt av et årsmøte, og det må være revidert.

7

Har du mer enn 5 millioner i driftkostnader?

Hvis du har mer enn 5 mill. i driftskostnader får du ikke kompensert for alt du har overført til utlandet, eller gitt som støtte/gave til andre frivillige selskap i Norge.

Ta gjerne kontakt med oss

Knif Regnskap har over 150 kunder som søker på denne ordningen hvert år, og vi bistår størsteparten av disse med søknadsgrunnlaget. Vi tilbyr også kurs og kompetanseheving innen for dette området.

Ta gjerne kontakt med oss for å se om det er noe vi kan bistå deg og din organisasjon med!

Jeg ønsker å bli kontaktet

Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer om våre løsninger og avklare hvorvidt vi kan bistå? Send inn skjemaet for en uforpliktende prat og vi kontakter deg!

Ja takk, jeg vil gjerne motta: