Ny økonomiforskrift vedtatt
Foto:

Ny økonomiforskrift vedtatt

Det er vedtatt ny forskrift om økonomiforvaltning i sokn i Den norske kirke.

Publisert: 04.02.2021 - Oppdatert: 06.05.2021

Økonomiforvaltning

Ny forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke erstatter forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke.

Kontoplan og budsjett

Etter tilpasninger til ny trossamfunnslov erstattes begrepene fellesråd og menighetsråd med soknets organer. Kirkelig fellesråd og menighetsråd i ettsogns-kommuner erstattes med organ for soknet på kommunenivå.

 

Det skilles fremdeles mellom organ for ett eller flere sokn som til sammen dekker minst én kommune og øvrige sokn. Art- og funksjonskontoplanen for organ for sogn som dekker minst en kommune er nesten uendret. Kun enkelte endringer i tekster på art. Mindre sokn har fått en forenklet bruk av arter. 

 

Årsbudsjett skal fremdeles reguleres minst en gang og krav til realistisk budsjett i balanse fortsetter. Ny forskrift åpner for mulighet til å stryke bruk av disposisjonsfond dersom driftsregnskapet viser mindreforbruk.

Nye krav til økonomiforvaltningen

En av nyhetene i den nye forskriften er at også gjeld, i tillegg til finansielle midler, skal forvaltes på en måte som ikke medfører finansiell risiko. Blant annet slik at løpende betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.

 

Terskelen for plikt til å velge autorisert revisjon er satt til 4G som i dag tilsvarer omtrent kr 400.000. Dette er forhøyet fra kr 250.000.

Pensjon

En sentral videreføring er at det er den påløpte pensjonspremien i et kalenderår som skal utgiftsføres.

Frister

Regnskapet skal iht. den nye forskriften fremlegges innen 22. februar mot 15. februar iht. den gamle forskriften.

 

Årsregnskap og årsberetning skal nå fastsettes innen 20. mars mot 1. mars iht. tidligere. Også revisor har fått litt bedre tid og skal nå avgi revisjonsberetning innen 30. april mot 1. april tidligere.

 

Merk at årsregnskapet for 2020 skal avlegges og vedtas i 2021 i samsvar med reglene i den gamle forskriften.

Jeg ønsker å bli kontaktet

Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer om våre løsninger og avklare hvorvidt vi kan bistå? Send inn skjemaet for en uforpliktende prat og vi kontakter deg!

Ja takk, jeg vil gjerne motta:

Kontakt Knif Regnskap

Inger Beate Torvnes

Inger Beate Torvnes

Salgskontakt, Den Norske Kirke (i permisjon)
415 07 703 Epost ikon