Ny støtteordning for frivillige organisasjoner vedtatt
Foto: iStock

Ny støtteordning for frivillige organisasjoner vedtatt

Den nye støtteordningen skal støtte opp om frivillighetens mål om bred deltagelse og mangfold ved å støtte sektoren gjennom covid-19 krisen.

Publisert: 30.03.2021 - Oppdatert: 06.05.2021

Stimuleringsordning for frivillighet og idrett

Den nye forskriften om tilskuddordning til frivilligheten er todelt og gjelder for perioden 1. januar 2021 - 30. juni 2021.

◼ Tilskudd for de som har mottatt momskompensasjon i 2020
◼ Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter for frivillige organisasjoner

Tilskudd for de som har mottatt momskompensasjon i 2020

Forutsetningen for å søke denne tilskuddsordningen er at organisasjonen har fått innvilget momskompensasjon gjennom den frivillige ordningen for regnskapsåret 2019, utbetalt i desember 2020.

 

Det er satt av 255 millioner kroner som skal fordeles i denne delen av ordningen, og man kan forvente å få utbetalt ca. 15 % av beløpet man fikk i momskompensasjon.

 

Søknadsprosessen er enkel og lite tidkrevende. Det er ingen beløp som skal fylles inn og så fort man har funnet den aktuelle organisasjonen i søknadsfeltet vil det meste allerede være ferdigutfylt.

 

I tillegg til forutsetningen om å ha søkt og fått innvilget momskompensasjon for regnskapsåret 2019, må man ha opplevd økte kostnader eller reduserte inntekter som følge av pandemien. Dette må aktivt bekreftes før sluttføring og innsending av søknad.

 

Lenke til søknadsskjema: Tilskudd for dem som har mottatt momskompensasjon i 2020

Søknadsfristen: 20. april.

Hvem kan søke om tilskuddsordning for dem som har mottatt momskompensasjon i 2020?

Vi anbefaler at organisasjoner som har opplevd økte kostnader eller reduserte inntekter som følge av pandemien, søker på denne ordningen. Dersom dere har økonomitjenester fra Knif Regnskap, ønsker vi gjerne å motta en bekreftelse når dette er utført.  

 

Har du spørsmål rundt ordningen anbefaler vi Lotteri- og stiftelsestilsynet sine spørsmål og svar sider eller ta gjerne kontakt med oss for avklaringer.

Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter for frivillige organisasjoner

Denne tilskuddsordningen er ikke åpnet for søknader enda og foreløpig er også informasjonen rundt selve forskriften noe begrenset. I følge Lotteri- og stiftelsestilsynet vil det trolig åpnes for søknader i juni 2021.

 

Søknadsfristen for denne tilskuddsordningen er foreløpig ukjent. Vi vil komme ut med mer informasjon når det foreligger flere avklaringer for denne tilskuddsordningen. 

Jeg ønsker å bli kontaktet

Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer om våre løsninger og avklare hvorvidt vi kan bistå? Send inn skjemaet for en uforpliktende prat og vi kontakter deg!

Ja takk, jeg vil gjerne motta: