Ny tiltakspakke for frivillig sektor.

Etter at den første tiltakspakken ikke traff så bredt som man skulle ønske, foreligger det nå en oppdatert og forlenget ordning for frivillighets-Norge som gjelder for perioden 12.mars til 31.august.

Publisert: 13.08.2020 - Oppdatert: 06.05.2021

Kompensasjon til frivillige organisasjoner

​Etter at den første tiltakspakken ikke traff så bredt som man skulle ønske, foreligger det nå en oppdatert og forlenget ordning for frivillighets-Norge som gjelder for perioden fra 12. mars til 31. august. Ordningens intensjon er å kompensere frivillige organisasjoner (registrert i Frivillighetsregisteret) som har betydelig inntektsbortfall fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som følge av pålegg eller råd gitt av statlige myndigheter i forbindelse med covid-19 pandemien.

Hva er gjeldene for tiltakspakken

Arrangement

Med arrangement forstås tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmer, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen.

Annen spesifisert aktivitet

Med annen spesifisert aktivitet forstås tilbud i regi av frivillige organisasjoner som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden. Det inkluderer utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler.

Det kan også søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet. Inntektsbortfall er differansen mellom budsjetterte inntekter og de faktiske inntektene. Ved beregning av inntektsbortfallet skal også bortfalte kostnader trekkes fra. Ordningen omfatter alle typer inntekter fra arrangement med unntak av sponsor/reklameinntekter og kollekt/pengegaver. ​Søknadsfristen er 15. september, og med tanke på at det i beregningene skal brukes faktiske tall er det ekstra viktig de kommende dagene og ukene med ajourhold av konteringer og godkjenninger av bilag/faktura. I likhet med den første ordningen er Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter, og mer om ordningen kan leses her: https://lottstift.no/ny-krisepakke-for-frivilligheita-2/ ​Om din organisasjon ønsker bistand ifbm. søknaden eller har spørsmål til ordningen er det selvsagt bare å ta kontakt med din regnskapsfører i Knif Regnskap.

Kontakt oss