Slik unngår du momstap
Foto: Unsplash

Slik unngår du momstap

Kjenner du til momskompensasjon for frivillige organisasjoner? Hvis ikke så kan det hende at du går glipp av viktige midler.

Publisert: 09.05.2022 - Oppdatert: 23.05.2022

Momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Moms, mva eller merverdiavgift. Kjært barn har mange navn, sies det. Dersom du jobber i en frivillig organisasjon, kan momsen spille en svært viktig rolle økonomisk. Mange områder er momspliktige, og for selskap som ikke kan trekke fra merverdiavgiften, medfører dette økte kostnader. De store “taperne” i dette er de frivillige organisasjonene fordi deres aktivitet typisk ikke er mva.-pliktig. Dermed kan de heller ikke trekke fra moms på kjøp av varer og tjenester. Frivillighet står sterkt i Norge, og myndighetene ønsker også at frivilligheten skal fortsette å være en viktig del av samfunnet. Derfor finnes det en kompensasjonsordning for frivillige organisasjoner som skal kompensere denne merkostnaden.

Hvordan går du frem?

Ordningen med momskompensasjon håndteres av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Som frivillig organisasjon søker du ved å levere regnskap, revisjonsberetning og årsmelding innen 1. september, og får utbetalt kompensasjonen i desember. Selve søknadsprosessen innebærer noen krav og restriksjoner, men oppleves av de fleste som nokså overkommelig. 

Fast eiendom - unntak

Det finnes unntak for momskompensasjon som er viktig å merke seg, og et av disse gjelder fast eiendom. Man får ikke kompensasjon for oppgradering, avskrivning og kostnader til utleie på fast eiendom. Lotteri- og stiftelsestilsynet har tidligere opplyst at dette skyldes at fast eiendom som regel medfører gevinst. Dermed ser ikke Lotteri- og stiftelsestilsynet det som sin oppgave å kompensere for kostnader man har tilknyttet fast eiendom. 

Momskompensasjonsordningen skal fremme frivillighet, og dermed er det kun de løpende vedlikeholds- og driftskostnader til fast eiendom som aksepteres (og kompenseres).

Hvor mye kan du få?

Man har to måter å beregne størrelsen på støtten på. Enten kan man føre mva.-kostnadene sine på «vanlig» måte, alts ut fra den mva. som faktisk står på bilaget. Den andre metoden er å ta en fast prosent på alle sine driftskostnader. Den siste metoden gir som regel mest uttelling, og benyttes av så godt som alle selskap som søker. Den kalles for forenklet modell.

Visste du at...

  1. Med forenklet modell får du kompensert for alle driftskostnader, også lønnskostnadene dine.
  2. Du må ha revisorberetning. Hvis dine totale driftskostnader er under fem millioner i året, kan du enkelt oppnevne en internrevisor i organisasjonen.
  3. Du må være registrert i frivillighetsregisteret før 1. september 2021 for å kunne søke. Det er ulike moment som anses som frivillighet, for eksempel likestilles gaver med frivillig innsats.
  4. Enheter i Den norske kirke kan ikke søke ordningen.
  5. Hvis din organisasjon er underlagt et sentralledd, er det sentralleddet som skal sende søknad for alle enheter samlet.
  6. Regnskapet trenger ikke være ført etter Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) eller Lov om bokføring (bokføringsloven) men det må være vedtatt av et årsmøte, og det må være revidert.
  7. Hvis du har mer enn fem millioner i driftskostnader får du ikke kompensert for midler du har overført til utlandet, eller gitt som støtte/gave til andre frivillige selskap i Norge.

Usikker på momskompensasjonsordningen?

Knif Regnskap har over 150 kunder som søker på ordningen, og vi bistår flesteparten av disse med søknadsgrunnlaget. Vi holder også jevnlig kurs i momskompensasjonsordningen. Har du behov for hjelp? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg. 

Jeg ønsker å bli kontaktet

Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer om våre løsninger og avklare hvorvidt vi kan bistå? Send inn skjemaet for en uforpliktende prat og vi kontakter deg!

Ja takk, jeg vil gjerne motta: