Stilling ledig: Regnskap- og lønnskonsulent

Stilling ledig: Regnskap- og lønnskonsulent

Ønsker du en meningsfylt og verdibasert arbeidshverdag? Ønsker du å jobbe i et engasjerende og godt fagmiljø?

Arbeidssted: Ålesund

Knif Regnskap er et autorisert regnskapsførerselskap som leverer ordinære regnskaps/lønnstjenester og økonomisjef/konsulenttjenester. Kundeporteføljen dekker store deler av det kristne, frivillige og ideelle Norge. Forventet omsetning i 2021 er på ca. kr 70 millioner. Pr i dag har vi 90 medarbeidere lokalisert i Kristiansand, Oslo, Sandnes, Ålesund, Kvinlog, Lyngdal og Bergen. Vi er 100% eid av KNIF AS, som igjen er eid av 64 organisasjoner i kristen-Norge.


Knif Regnskap setter trivsel og arbeidsmiljø høyt og ønsker å være mestrings- og motivasjonsledende. For oss er det viktig at de ansatte opplever mestring og utvikling, og at arbeidshverdagen i stor grad kan tilrettelegges for ulike livsfaser og livssituasjoner. Ansatte i Knif Regnskap formidler at de opplever en meningsfylt hverdag som bidragsytere til at kristne og ideelle organisasjoner, som blant annet gjennom en god økonomistyring, kan være bedre rustet til å realisere sine ideelle formål.

Ønsker du en meningsfylt og verdibasert arbeidshverdag?

• Bruk ditt engasjement for det frivillige Norge
• Benytt din kompetanse til å profesjonalisere det frivillige Norge
• Bli en viktig bidragsyter til at ideelle og kristne organisasjoner kan realisere sine mål

Ønsker du å jobbe i et engasjerende og godt fagmiljø?

• Bli en del av ett rikt fagmiljø med 90 engasjerte kollegaer
• Trivsel og arbeidsmiljø verdsettes høyt
• Fokus på kompetanseheving og utvikling
• Fleksibel arbeidshverdag med tilrettelegging for ulike livsfaser og livssituasjoner

Kan du svare JA på flere av punktene over er du kanskje vår nye medarbeider?

ARBEIDSOPPGAVER

• Løpende operative regnskap- & lønnsoppgaver fra a til å, inkludert årsoppgjør
• Kunderådgivning direkte med kunder

KVALIFIKASJONER

• Bachelor, master evt. annen relevant høyere utdanning
• Kompetanse innen regnskap, økonomi og/eller revisjon
• God IT-forståelse
• Mulighet for å søke om autorisasjon som regnskapsfører er en fordel
• Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
• Kjennskap til det kristne, frivillige og ideelle Norge

EGENSKAPER

• Serviceinnstilt
• God evne til å kommunisere muntlig og skriftlig
• God til å veilede og følge opp kollegaer og kunder
• Fleksibel
• Løsningsorientert
• Evne til å jobbe selvstendig og i team

DETALJER

ARBEIDSSTED: Ålesund
SØKNADSFRIST: 22.10.21
SØKNAD OG CV SENDES: stilling@knifregnskap.no
KONTAKTPERSON: Vidar Hamnøy | 99040902

Ønsker du å vite mer om oss, sjekk ut www.knifregnskap.no