Strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner
Foto: Johannes Plenio/Unsplash

Strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner

Regjeringen har videreført tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene til og med mars 2023.

Publisert: 16.08.2022 - Oppdatert: 24.08.2022

Søk om strømstøtte

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner: Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner.

Hvem som kan søke, søknadsprosess, hvilke kostnader blir kompensert, og generelle spørsmål og svar om ordningen finner du her: Spørsmål og svar om strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner.
Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner for søknader for perioden april-juni 2022 i siste halvdel av august.

Det er tre ting som er verdt å merke seg:

  1. Virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder for eksempel idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap.
  2. Strømforbruk knyttet til utføring av offentlig lovpålagte oppgaver på oppdrag fra stat, fylkeskommune eller kommune blir ikke kompensert. Eksempler på dette er ideelle organisasjoner som driver med barnehager, barnevern, skoler, omsorgsboliger og annet helsetilbud.
  3. Organisasjoner under Den norske kirke har ikke registreringsrett i Frivillighetsregisteret, og er i utgangspunktet derfor ikke støtteberettiget. Frittstående menighets- og forsamlingshus kan likevel søke, dersom disse hovedsakelig er drevet av frivillig arbeidsinnsats og ikke finansieres gjennom kommunen.