Konsulentbistand og rådgivning
Foto: M. Lian

Konsulentbistand og rådgivning

Vi gir rådgivning til alle roller i organisasjonens økonomifunksjon, bistår med outsourcing av funksjoner og ønsker å være en strategisk samarbeidspartner for deg og din organisasjon.

Om tjenesten

En tydelig utvikling er at en organisasjons økonomifunksjon i større grad enn tidligere bidrar i realiseringen av virksomhetenes strategi. Det innebærer å produsere relevant styringsinformasjon for å støtte virksomhetens beslutningsprosesser, sikre en forsvarlig forvaltning av gave- og medlemsinntekter, og samtidig sikre etterlevelse av juridiske og regulatoriske krav. Vi kan bistå med rådgivning til alle roller i en organisasjons økonomifunksjon, og også i samarbeid med kunde vurdere tjenesteutsetting (outsourcing av funksjoner eller enkeltoppgaver). På denne måten ønsker vi være en strategisk samarbeidspartner for deg og din organisasjon.

Vi kan bistå med

Konsulent bistand

Våre konsulenter ønsker å bistå deg med å løse et behov på kort eller mellomlang sikt ved å tiltre en stilling eller et prosjekt raskt. Dette kan f.eks. være ifm. sykemeldinger, avslutninger av arbeidsforhold eller ved oppgaver/funksjoner man vurderer å outsource permanent.

I hovedsak vil våre leveranser av dette være nært knyttet opp mot kundes økonomifunksjon. Det er også mulig for oss å utføre administrative oppgaver. Vi har kontinuerlig oppfølging for å sikre en god kundeopplevelse.

Organisasjonsendringer eller nyetableringer

Vi kan alene eller sammen med våre samarbeidspartnere bistå i nyetableringer eller omorganiseringer av organisasjoner/stiftelser/selskaper. Vi kan også bidra i forbindelse med endringer/oppdatering av selskapsopplysninger eller andre lignende forhold.

Knif Regnskap ønsker å være en samarbeidspartner som tilpasser omfanget av sin leveranse etter de ulike behovene og mulighetene som våre kunder til enhver tid ser og erfarer.

Analyser

Det kan brukes mye tid på rapportering og kvalitetssikring av tall, mens analyse og forståelse av materialet ofte i mindre grad prioriteres. Vi kan bistå med grundige analyser og gi deg bedre forståelse av materialet.

Skyggeregnskap og oppfølging av KPI'er

Vi kan bistå i bruk av skyggeregnskaper og annen manuell oppfølging av viktige KPI-er (Key Performance Indicators). Faktisk rapportering kan også i varierende grad gi svar på det man egentlig har som formål/primæroppgave.

Effektivisering av flyt og prosesser

Transaksjonsflyt og økonomiprosesser kan fremstå som manuelle og lite effektive og vi kan bistå med effektivisering av dette.

Kritiske prosesser og oppgaver

Mye ansvar hviler på et fåtall personer (ofte en) som gjør kritiske prosesser/oppgaver svært sårbare. Denne sårbarheten kan vi bistå med å redusere.

Planlegging og budsjettering

Det brukes mye tid på planlegging og budsjettering, men den faktiske planleggingen/budsjetteringen kan oppleves relativt raskt ut-datert og lite retningsgivende for organisasjonen. Vi kan bistå med å utarbeide oppdaterte og retningsgivende planer og budsjetter.

Med vår spisskompetanse og erfaring fra regnskaps- og lønnsområdet tilegner vi oss kompetanse på flere felt innenfor en organisasjons økonomifunksjon, og også i skjæringspunktet mellom økonomi og HR/personal.

Vi ønsker i samarbeid med den enkelte organisasjon/kunde, både nåværende og potensielle, å finne et nivå på vår leveranse som er i tråd med den enkeltes behov for forventning også utover det som normalt ville vært begrenset til bokføring av regnskap og ordinær lønns-kjøring.

Konsulent bistand fra Knif Regnskap

Trenger du å få løst et behov for å tiltre en stilling eller en prosjektressurs på kort eller mellomlang sikt? Vi har dyktige konsulenter som kan tiltre eller gi rådgivning på kort varsel.

Les mer

Jeg ønsker å bli kontaktet

Vil du vite mer om våre løsninger rundt konsulentbistand og rådgivning, og avklare hvorvidt vi kan bistå? Send inn skjemaet for en uforpliktende prat og vi kontakter deg!

Ja takk, jeg vil gjerne motta: