Kurs og kompetanseutvikling
Foto: Kleppa Media

Kurs og kompetanseutvikling

Knif Kompetanse gir deg skreddersydde kurs og spisskompetanse tilpasset ideelle og frivillige organisasjoner.

Om tjenesten

Knif Kompetanse legger til rette for lærerike og inspirerende kurs, webinar og workshops. Du får tilgang på dyktige og profesjonelle rådgivere gjennom våre kvalitetssikrede samarbeidspartnere som deler vårt engasjement for det ideelle og frivillige Norge.

Hos Knif Kompetanse vil du alltid få tilgang til aktuell, oppdatert og relevant kompetanse, slik at din organisasjon kan fokusere mest mulig effektivt på kjernevirksomheten og formålet. Du vil oppleve at våre kurs og seminarer er gode møteplasser spesielt for utveksling av erfaringer med lignende organisasjoner som du selv representerer.

Knif Kompetanse gir deg skreddersydde kurs og spisskompetanse tilpasset ideelle og frivillige organisasjoner.

Klikk her for å se alle våre kurs og arrangement

Vi tilbyr kurs og rådgivning innenfor

Økonomistyring

Kurs/webinar i regnskapsforståelse, økonomistyring, momskompensasjon o.l samt rådgivningstjenester.

Organisasjonsutvikling, teamutvikling og ledelse

Kurs/Webinar innenfor ledelse og motivasjon samt rådgivningstjenester.

HR, personal og arbeidsgiverrollen

Kurs/webinar i HMS, sykefravær samt rådgivningstjenester.

Advokattjenester

Kurs/webinar i GDPR, sykefravær o.l samt rådgivingstjenester.

Strategi og forretningsutvikling

Kurs/webinar skreddersydd på forespørsel samt rådgivningstjenester.

Beredskap, konfliktforebygging og -håndtering

Kurs/webinar skreddersydd på forespørsel samt rådgivningstjenester.

Vi ønsker hele tiden å forbedre oss og å tilby deg det beste innenfor kurs og kompetanseheving for det frivillige og ideelle Norge. Vi ønsker gjerne å høre fra deg dersom du har innspill, ønsker eller behov til vårt kurs og kompetansetilbud.

Våre samarbeidspartnere

Janne Mesel

Janne Mesel

Janne Mesel har 20 års erfaring som leder- og organisasjonsutvikler i både offentlig- og privat sektor samt ideelle organisasjoner, både innen kirke, bistand og frivillighet. Solid erfaring fra både mellom- og topplederutvikling, konflikthåndtering og stressmestring. Janne har spesialisert seg innen coaching og prosessledelse på individ- og organisasjonsnivå. Janne har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon og en mastergrad i organisasjonspsykologi.
Øivind Augland

Øivind Augland

Øivind Augland er pastor og leder, og har jobbet innen ledelsesfaget i en årrekke. Han har en erfaringsbasert tilnærming til ledertrening, og vil at deltakerne skal få praktisk hjelp inn i sin jobbvirkelighet. Han var med og startet Xpand Norge AS og Persolog Norge AS. Han er utdannet fra Menighetsfakultetet og har vært pastor i Frikirken i nesten 30 år.
Kjetil Mogård Bergem

Kjetil Mogard Bergem

Advokat Kjetil Mogård Bergem jobber som HR-sjef i Eramet i Kvinesdal. Har har tidligere jobbet i Deloitte Advokatfirma hvor han bistod arbeidsgivere med ansettelser, oppsigelser, spørsmål om ansattes rettigheter og saker om sykefravær. I tillegg til solid faglig kompetanse, har Kjetil et engasjement og forståelse for det frivillige Norge som gjør at seminarene hans oppleves både engasjerende og relevante.
Kjell Hammen

Kjell Hammen

Kjell Hammen har mer enn 30 års erfaring innen ledelse og HR. Han har jobbet som offiser i den norske hær, hatt ulike lederstillinger i Reber Schindler Heis AS og vært Vice President HR i National Oilwell Varco. Samarbeidet mellom ansatte/ledelse, praktisk anvendelse av arbeidsmiljøloven samt helse, miljø og sikkerhets arbeid har være en vesentlig del av hans arbeidsliv. Denne kompetansen samt hans evne til å formidle og engasjere, med relevante eksempler fra næringslivet, gjør kurset praktisk og spennende. Kjell brenner for at det frivillige Norge får økt sin kompetanse.
Marit Ecklo Breivik

Marit Ecklo Brevik

Marit Ecklo Brevik er rådgiver i Knif Jobb. Tidligere har hun vært blant annet daglig leder i Frikirken, administrasjonssjef/viserektor ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate, kvinnepolitisk rådgiver i Høyre og daglig leder i Atlantis Ungdomsutveksling. Hun har mange års erfaring med styrearbeid, som daglig leder (i bl.a. Frikirken og Atlantis), som styreleder (i bl.a. Menneskeverd og Normisjon Region Øst) og som styremedlem (i bl.a. Virke ideell og frivillighet og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)). Marit har et sterkt engasjement og et ønske om å bruke sin erfaring til å få enda mer aktive og velfungerende styrer. Dette fordi hun tror det vil ytterligere øke verdien av det viktige arbeidet innenfor ideell og frivillig sektor.

Organisasjon og ledelse – kurskonsept fra Knif Kompetanse

Engasjerte og bevisste ledere som vil utvikle og profesjonalisere det ideelle og frivillige Norge, vet at utviklingen skjer gjennom mennesker. Derfor har vi utvidet vår kursportefølje.

Les mer
Dagbjørg Straume, daglig leder BÅDEOG

Kurset i sosiale medier er det beste kurset jeg har vært på, på lenge!

- Dagbjørg Straume, daglig leder BÅDEOG

Les mer

Jeg ønsker å bli kontaktet

Vil du vite mer om våre løsninger rundt kurs og kompetanseheving, og avklare hvorvidt vi kan bistå? Send inn skjemaet for en uforpliktende prat og vi kontakter deg!

Ja takk, jeg vil gjerne motta: